Vesihuolto

Haja-asutusalueen vesihuolto

”Kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kiinteistönsä vesihuollosta sen mukaan kuin tässä laissa ja muussa laissa säädetään.” (Vesihuoltolaki 6 §)

Haja-asutusalueella vesihuolto järjestetään yleisesti kiinteistökohtaisin järjestelmin. Nurmijärvellä toimii myös vesiosuuskuntia, jotka huolehtivat vesihuollon järjestämisestä alueillaan.