Jätehuolto

Jätehuollon raportit

Ympäristöpaneeli

Metsä-Tuomelan jäteaseman alueen yhteinen ympäristövaikutusten seuraaminen on aloitettu vuonna 2005 ympäristöpaneelin avulla. Mukana ovat alueen toimijoista Kekkilä Oy, Kiertokapula Oy ja Nurmijärven kunta.

Ympäristöpaneeliin toivotaan mukaan asukkaita noin kahden kilometrin säteellä jäteasemasta, mutta myös kauempana asuvat voivat antaa palautetta. Panelistit seuraavat päivittäin Metsä-Tuomelan ympäristön hajuja, melua, pölyä, roskaisuutta tai muita haittoja. Palautteet havainnoista annetaan sähköisen internetpohjaisen karttapalvelun kautta. Jäteaseman ja kompostointilaitoksen henkilökunta vastaa järjestelmän kautta mahdollisemman nopeasti. Karttapalvelua voi käyttää tietokoneella ja kosketusnäyttöisillä laitteilla.

Panelisteilta saaduista vastauksista Ramboll Finland Oy laatii vuosittain raportin. Raportissa selvitetään raportoitujen hajupäivien lukumäärä sekä hajun voimakkuus ja häiritsevyys. Hajupäivät ovat päiviä, jolloin yksikin panelisteista havaitsee jäteaseman toiminnasta aiheutuvaa hajua.

Pääset tutustumaan raportteihin ja ilmoittamaan havainnoista karttapalvelun aloitussivun kautta.

Metsä-Tuomelan ympäristöpaneeli

Vantaanjoen yhteistarkkailu

Vantaanjoen vesistöalueen jokien tilaa tarkkaillaan Vantaanjoen yhteistarkkailuna. Yhteistarkkailun perustana ovat vesistöön jätevesiä johtavien kuormittajien ympäristöluvat, muut vesien johtamisluvat sekä kuntien vesistöseurannat.

Lisätietoa Vantaanjoen yhteistarkkailusta Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n (VHVSY ry) verkkosivuilta:

Vantaanjoen yhteistarkkailu, VHVSY ry

Yhteistarkkailuraportit ladattavissa:

VHVSY ry:n julkaisusarja

Jätehuollon vuosikertomus