Rakentaminen ja luvat

Liitoskohta­lausunnon tilaaminen

Liitoskohtalausunto:

  • on talonrakennushankkeissa lähtötieto
  • on lähtötieto, mikäli esim. vanhempi rakennus liitetään jälkikäteen hulevesiviemäriin
  • sisältää rakennuslupa-asiakirjoihin sisällytettävät tiedot vesihuollon liitoskohdasta ja -koroista sekä kadun korkeusasemasta tontin kohdalla
  • kaikilla alueilla ei ole hulevesiviemäriä, joten tällöin korkotietoa ei anneta lausunnossa, vaan hulevedet käsitellään rakennusjärjestyksen ja kaavan määräysten mukaisesti
  • on liittymissopimuksen liite

Lausunto tulee hakea rakennusprojektin suunnittelun alkuvaiheessa, koska sen antamat tiedot ovat lähtötietoina suunnittelulle.

Toimitusaika on n. 2 viikkoa. Lomakausina tulee varautua tätä pidempiin toimitusaikoihin.

Vesiosuuskuntien alueilla tulee olla yhteydessä suoraan vesiosuuskuntiin.

Liitoskohtalausunnon tilaaminen