Ajankohtaista

NUUKA, Talous

Poliittinen ohjausryhmä linjasi aikataulusta ja viestinnästä – työryhmien valmistelu edennyt suunnitellusti

11.4.2023

Kunnan talouden tasapainottamiseksi nimetty poliittinen ohjausryhmä kokoontui viidennen kerran. Poliittisen ohjausryhmä kävi kokouksessaan läpi työn etenemistä ja päätti aikataulusta selvityksen osalta. Lisäksi poliittinen ohjausryhmä päätti viestinnästä esityksen valmistuttua.

 

Kunnanvaltuuston nimeämä poliittinen ohjausryhmä kävi 11.4. läpi talouden sopeuttamistyötä. Kunnan työntekijöistä koostuvat poikkihallinnolliset työryhmät ovat saaneet selvityksensä loppusuoralle, ja poliittinen ohjausryhmä pääsee pureutumaan keinoihin. Ohjausryhmä päätti työn seuraaville vaiheille aikataulun, jonka mukaan kunnan talouden tasapainottamiseen tähtäävä esitys on valmis toukokuun puolivälissä. Tällä aikataululla esitys tulee kunnanhallitukseen ja kunnanvaltuustoon kesäkuussa.

Tiedotustilaisuus toukokuun puolivälissä

Poliittinen ohjausryhmä kokoontuu huhti-toukokuun aikana aiempaa tiuhempaa. Jokaisesta poliittisen ohjausryhmän kokouksesta tiedotetaan avoimesti kunnan työntekijöitä, päättäjiä ja kuntalaisia.

Poliittinen ohjausryhmä järjestää toukokuun puolivälissä esityksen valmistuttua omat tiedotustilaisuudet kunnan työntekijöille sekä kuntalaisille. Tilaisuuksissa on mahdollisuus kuulla esityksen sisällöistä sekä esittää kysymyksiä esitykseen liittyen. Kunnan työntekijöiden tiedotustilaisuus videoidaan kunnan sisäiseen käyttöön. Myös kuntalaisille järjestettävä tiedotustilaisuus videoidaan ja lähetys on katsottavissa suorana sekä tallenteena. Tiedotustilaisuuksien jälkeen työntekijöillä ja kuntalaisilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja saada vastauksia intra- ja verkkosivuilla. Kuntalaisille järjestettävästä tiedotustilaisuudesta  tullaan tiedottamaan tarkemmin kunnan kotisivuilla (nurmijarvi.fi/nuuka), kunnan viestintäkanavissa sekä Nurmijärven Uutisissa.

Miksi kunnan taloutta tasapainotetaan?

Nurmijärven kunnan talous on vuosia ollut kroonisesti velkaantunut ja ilman korjaustoimenpiteitä Nurmijärvi on ajautumassa kriisikunnaksi.

Kunnan talous tulee edelleen huononemaan ilman sopeutustoimia, sillä kunnan talous tulee kääntymään alijäämäiseksi 2020-luvun puolen välin jälkeen. Samaan aikaan kunnan tulorahoitus heikkenee ja kunnan investointimenot kasvavat yli 40 miljoonan euron vuositasoon. Nykyinen kehitys uhkaa kasvattaa kunnan lainakannan lähes 400 miljoonaan euroon kuluvan vuosikymmenen loppuun mennessä ilman tulorahoituksen vahvistamista. Kunnan omavaraisuusaste oli vuoden 2021 tilinpäätöksessä 35,3 prosenttia, kun tasapainoisessa taloudessa sen tulisi olla vähintään 50 prosenttia.

Takaisin listaukseen