Ajankohtaista

NUUKA, Talous, Viestintä

Poliittinen ohjausryhmä perehtyi mahdollisiin sopeutuskeinoihin ja avasi talouden tilannekuvaa

7.2.2023

Nurmijärven talouden tervehdyttämiseksi perustettu poliittinen ohjausryhmä kokoontui maanantaina 6.2. kolmannen kerran. Ulkopuolinen konsultti esitteli kokouksessa ohjausryhmälle mahdollisia sopeutuskeinoja. Ohjausryhmä jatkaa kokonaisuuden käsittelyä seuraavassa kokouksessaan maaliskuussa. Talouden tilannekuvaa on esitelty kunnan esimiehille ja kunnanpäättäjille. Myös kunnan työntekijöiden osallistaminen on käynnistetty.

”Ohjausryhmä kokoontui hyvässä yhteishengessä ja tahtotilanamme on saattaa kunnan talous kestävälle tasolle. Tähän liittyen on tärkeää, että tilannekuvaa kunnan taloustilanteesta käsitellään myös ohjausryhmän ulkopuolella”, poliittisen ohjausryhmän puheenjohtaja Arto Hägg toteaa. Kunnanvaltuuston nimeämän poliittisen ohjausryhmässä ovat edustettuina kaikkien valtuustoryhmien edustajat, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja valtuuston puheenjohtaja.

Poliittisen ohjausryhmän asettamat työryhmät ovat aloittaneet tai aloittamassa toimintansa. Poikkihallinnollisia, kunnan työntekijöistä koostuvia, työryhmiä on yhteensä neljä: Palveluiden järjestämisen työryhmä, Kasvun hinta -työryhmä, Henkilöstö-työryhmä ja Omaisuuden hallinnan työryhmä.  Työryhmät laativat esitykset ohjausryhmälle huhtikuun 2023 alkuun mennessä.

Kunnan talouden nykytila

Kunnan talous on kroonisesti velkainen. Vuoden 2022 tilinpäätösennusteen mukaisten painelaskelmien mukaan kunnan talous tulee kääntymään alijäämäiseksi 2020-luvun puolen välin jälkeen, ja alijäämäinen kehitys tulee jatkumaan ilman taloutta tasapainottavia lisätoimenpiteitä. Samaan aikaan kun kunnan talous kääntyy alijäämäiseksi ja tulorahoitus heikkenee, kunnan investointimenot kasvavat aiemmasta noin 30 miljoonan euron vuosittaisesta nettoinvestointitasosta yli 40 miljoonan euron vuositasoon. Nykyinen kehitys uhkaa kasvattaa kunnan lainakannan lähes 400 miljoonaan euroon kuluvan vuosikymmenen loppuun mennessä ilman tulorahoituksen vahvistamista. Kunnan omavaraisuusaste oli vuoden 2021 tilinpäätöksessä 35,3 prosenttia, kun tasapainoisessa taloudessa sen tulisi olla vähintään 50 prosenttia.

”Nurmijärven kunnan suuri ongelma on lainan määrä, joka lähentelee keskisuuren kaupungin lainamäärää. Tällä menolla kunnan korkomenot nousevat maltillisellakin kehityksellä 4 miljoonaan euroon vuodessa. Hyvä asia kuitenkin on se, että Nurmijärvelle on kertynyt vuosien aikana taseeseen kumulatiivista ylijäämää, mikä tarjoaa hieman mahdollisuuksia sopeuttamiseen”, FCG:n konsultti Eero Laesterä kertoo.

Kunnan taloustilanteesta viestintä

Poliittinen ohjausryhmä on linjannut, että poliittisen ohjausryhmän valmistelusta tiedotetaan avoimesti kunnan työntekijöitä, päättäjiä ja kuntalaisia. Poliittisen ohjausryhmän asettamat työryhmät osallistavat omassa valmistelussaan kunnan työntekijöitä. Ohjausryhmän kokouksista viestitään avoimesti jokaisen kokouksen jälkeen.

Ulkopuolinen konsultti FCG on selvittänyt kunnan talouden nykytila-analyysia ja asiaa on esitelty kunnan esihenkilöille sekä kunnanvaltuutetuille kyselytunnilla 6.2.

Kaikille kunnan työntekijöille teetetään erillinen kysely talouden sopeuttamisesta. Kysely aukaistiin tammikuussa ja se on auki 17.2. saakka. Kyselyn tulokset tuodaan poliittiselle ohjausryhmälle sekä työryhmille.

Tarkempaa aikataulua työn etenemisestä ylläpidetään nurmijarvi.fi/nuuka-teemasivulla.

Takaisin listaukseen