Ajankohtaista

NUUKA, Talous

Poliittinen ohjausryhmä: Kunnan talouden sopeuttamista tarkastellaan neljän teeman kautta

24.1.2023

Kunnanvaltuuston nimeämä, kunnan talouden sopeuttamiseksi perustettu, poliittinen ohjausryhmä kokoontui toisen kerran maanantaina 23.1. Poliittinen ohjausryhmä linjasi neljä teemaa, joilla talouden sopeuttamista lähdetään edistämään. Jokaiselle teemalle perustetaan työryhmä, joka laati esityksen poliittiselle ohjausryhmälle huhtikuun alkuun mennessä.

Poliittisen ohjausryhmän tehtävänä on päivittää Nurmijärven kestävä kasvu -ohjelma (NUUKA) toukokuuhun 2023 mennessä. Poliittinen ohjausryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 10.12.2022, jolloin poliittinen ohjausryhmä sitoutui 9 miljoonaan euron sopeutustarpeeseen huhtikuuhun 2025 mennessä. Kokouksen jälkeen kunnassa on selvitetty kattavasti mahdollisia talouden sopeutuskeinoja.

Toisessa kokouksessaan maanantaina 23.1.2023 poliittinen ohjausryhmä linjasi, että kunnan taloutta tarkastellaan neljän kokonaisuuden näkökulmasta. Jokaiselle teemalle perustetaan oma kunnan työntekijöistä koostuva poikkihallinnollinen työryhmä, jonka työtä ohjaa poliittinen ohjausryhmä. Työryhmät laativat esitykset ohjausryhmälle huhtikuun 2023 alkuun mennessä.

”Poliittisen ohjausryhmän tavoitteena on saattaa kunnan talous kestävälle kasvu-uralle. Työ on edennyt suunnitelmallisesti tiukasta aikataulusta huolimatta. Urakka on haastava, mutta sen merkitys Nurmijärven tulevaisuudelle olennainen”, ohjausryhmän puheenjohtaja Arto Hägg sanoo.

Palveluiden järjestämisen työryhmä

Työryhmä arvioi erilaisten palveluverkkomallien talousvaikutuksia sekä vaikutusta henkilöstötarpeeseen ja kunnan tilatarpeeseen.

Kasvun hinta -työryhmä

Nurmijärvi on kasvukunta, mutta kasvulla on myös hintansa (lue selvitys talousvaikutuksista). Kasvun hinta -työryhmässä arvioidaan väestönkasvua maankäytön, investointien, kunnan palvelujen tuottamisen, valtionosuuksien sekä muiden Nurmijärven erityispirteiden näkökulmista.

Henkilöstö-työryhmä

Työryhmässä arvioidaan mahdollisten sopeutustoimenpiteiden vaikutuksia kunnan henkilöstöön. Lisäksi työryhmä arvioi työhyvinvointi- ja henkilöstöjohtamisen käytänteitä.

Omaisuuden hallinnan työryhmä

Työryhmässä arvioidaan kunnan kiinteistöomistusta ja investointeja talouden näkökulmasta. Lisäksi työryhmässä arvioidaan konserniomistuksia, esimerkiksi kunnan omistamia yhtiötä ja muita omistuksia.

Avointa viestintää

Poliittisen ohjausryhmän asettamat työryhmät osallistavat omassa valmistelussaan kunnan työntekijöitä. Lisäksi kaikille kunnan työntekijöille teetetään erillinen kysely talouden sopeuttamisesta. Kysely avataan tammikuussa 2023. Ohjausryhmän kokouksista viestitään avoimesti jokaisen kokouksen jälkeen.  Aikatauluun työn etenemisestä voi tutustua kunnan kotisivujen teemasivulla nurmijarvi.fi/nuuka.

Takaisin listaukseen