Ajankohtaista

NUUKA, Päätöksenteko, Talous

Poliittinen ohjausryhmä aloitti työnsä – tavoitteena saada Nurmijärven kasvu kestävälle uralle

10.12.2022

Nurmijärven kunnan talous on jo vuosia ollut kroonisesti velkaantunut ja ilman korjaustoimenpiteitä Nurmijärvi on ajautumassa kriisikunnaksi. Nurmijärven kasvu luo omat erityispiirteensä talouden sopeuttamistyöhön. Kunnassa on aloittanut kunnanvaltuuston nimeämä poliittinen ohjausryhmä, jonka tehtävänä tuoda esitys kunnan talouden tervehdyttämiseksi ja Nurmijärven kestävä kasvu -ohjelman (NUUKA) päivittämiseksi toukokuuhun 2023 mennessä. Työn tavoitteena on saattaa kunnan talous kestävälle kasvu-uralle.

Ohjausryhmä kokoontui ensimmäisen kerran perjantaina 9.12.2022. Ohjausryhmään kuuluu edustaja kaikista valtuustoryhmistä sekä kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii suurimman valtuustoryhmän puheenjohtaja Arto Hägg. Kunnan johtavat viranhaltijat toimivat ohjausryhmässä asiantuntijaroolissa. Ohjausryhmän tavoitteena on muodostaa yksimielinen esitys talouden tervehdyttämiseksi.

Kunnan pitkän aikavälin talousennusteen mukaan Nurmijärven kunta on ajautumassa kriisikunnaksi ilman toimenpiteitä.  Arvioitu sopeutustarve tämän valtuustokauden aikana (valtuustokausi päättyy 2025) on 9 miljoonaa euroa. Ensimmäisessä ohjausryhmän kokouksessa ohjausryhmä sopi pelisäännöistä ja sitoutui 9 miljoonaan euron sopeutustarpeeseen. Ohjausryhmä ei lähtenyt lähtökohtaisesti rajaamaan sopeutusten keinovalikoimaa ennen selvityksistä saatuja lisätietoja.

”Kaikilla ohjausryhmän jäsenillä oli yksimielinen näkemys siitä, että kunnan talous täytyy saattaa tasapainoon, ja hyväksyimme riippumattomaan talousennusteeseen perustuvan sopeutustarpeen. Yhdeksän miljoonan euron tavoite on tavoitteellinen mutta saavutettavissa poliittisella tahdolla. Henki oli, että nyt on viimeinen hetki ratkaista asia järkevällä tavalla”, ohjausryhmän puheenjohtaja Arto Hägg sanoo.

”Näen poliittisen ohjausryhmän roolin todella merkittävänä, jotta saamme tärkeitä päätöksiä tehtyä. Poliittinen ohjausryhmä linjaa, mitä säästötoimenpiteitä virkakunta valmistelee päätöksentekoon. Meidän tulee pystyä ratkaisemaan talouden ongelmat etukenossa, vielä kun avaimet ovat omissa käsissämme”, kunnanjohtaja Outi Mäkelä näkee.

Valmistelutyössä hyödynnetään ulkopuolista asiantuntemusta

 

Valtuuston marraskuussa 2022 tehdyn päätöksen mukaisesti valmistelussa hyödynnetään ulkopuolista riippumatonta asiantuntijaa, joka laajentaa kunnan omaa tarkastelua eri toimenpiteiden säästöpotentiaalista sekä ohjaa talouden tasapainotustyön etenemistä yhdessä poliittisen ohjausryhmän kanssa. Ulkopuolisena asiantuntijana toimii FCG konsultti Eero Laesterän johdolla. Laesterä on arvostettu kuntatalouden asiantuntija ja hänellä on kokemusta yli 100 kunnan talouden kehittämisestä.

Nurmijärvi on elinvoimainen ja vetovoimainen kunta, jonne halutaan muuttaa. Muuttovoitto erottaakin Nurmijärven Laesterän mukaan useista Suomen kunnista. Kasvulla on kuitenkin hintansa (lue selvitys talousvaikutuksia).

 

”Nurmijärven kasvu luo toivon tulevaisuudesta, mutta Nurmijärvellä on tunnistettava myös se, että kasvu luo kuluja ja kunnalle taloudellisia haasteita. Kasvukunta ei voi lopettaa täysin investointejaan ja asukkaille on tarjottava tietyt palvelut jatkossakin. Nurmijärven täytyy kuitenkin osata tulevaisuudessa kasvaa järkevästi ja hallitusti”, Eero Laesterä näkee.

Avointa viestintää työn etenemisestä

Ohjausryhmän valmistelun yhteydessä osallistetaan kunnan työntekijöitä, päättäjiä ja kuntalaisia. Tarkempi aikataulu työn etenemisestä julkaistaan kunnan kotisivujen teemasivulla nurmijarvi.fi/nuuka.

Työn etenemisestä ja osallistumismahdollisuuksista viestitään avoimesti. Tämä on kaiken lähtökohta”, Hägg kertoo.

Takaisin listaukseen