Ajankohtaista

Koronavirus, Päätöksenteko, Valtuusto, Yksityistiet

Valtuusto hyväksyi yksityisteiden avustusjärjestelmän

22.4.2020

Valtuustotiedote 22.4.2020
Valtuusto hyväksyi yksityisteiden avustusjärjestelmän

Nurmijärven kunnanvaltuuston kokous keskittyi tänään 22.4. lähinnä yksityistieasioihin ja valtuusto hyväksyi usean äänestyksen jälkeen Nurmijärven kunnalle uuden yksityistieavustusjärjestelmän. Kunnanjohtaja Outi Mäkelä kertoi valtuustolle koronatilannekuvasta Nurmijärvellä ja vetosi kuntalaisiin, jotta nämä huolehtisivat edelleen omasta ja muiden terveydestä. Suurin osa valtuutetuista osallistui kokoukseen etäyhteydellä. Kuntalaiset saivat seurata kokousta livestreamin välityksellä kunnan kotisivuilta. Kokouksen esityslista on luettavissa täällä.

Kunnanjohtaja kertoi valtuustolle, että Keski-Uudenmaan soten alueella on todettu yhteensä 177 koronatartuntaa. Nurmijärvellä lukumäärä on eilisen tilastotiedon mukaan 38.

”Alueellamme sairastuneista moni on myös jo parantunut. Mutta valitettavasti myös kuolemantapauksia on sattunut”, kunnanjohtaja Outi Mäkelä sanoo.

”Edelleen on tärkeää muistaa perusasiat eli eristäytyminen, etäsyys, käsienpesu ja riskiryhmistä huolehtiminen. Kevät houkuttelee meitä kaikkia liikkumaan, ja hyvä niin. On äärimmäisen tärkeää, että pidämme huolta kunnostamme. On kuitenkin tarpeen muistuttaa, että liikuntapaikat ovat yhä suljettuja ja liikkumisessa on syytä huomioida turvavälit. Tilaa meillä täällä Nurmijärvellä kyllä on ja upeaa luontoa, josta kannattaa kaikessa rauhassa nautiskella”, Mäkelä summaa.

Kunnanjohtaja kertoi myös, että kunta tekee parhaillaan soittokierrosta 80-vuotiaille ja sitä vanhemmille ikäihmisille palveluntarpeen kartoittamiseksi. Myös seurakunta ja kunnan liikuntapalvelut ovat soittokierroksella. Tavoitteena on, että ikäihmiset saisivat poikkeusolojen aikana tarvitsemansa tuen ja avun sekä tietoa kunnan palveluista. Kunnanjohtaja neuvoi myös seuraamaan kunnan koronasivustoa, joilta löytyy muun muassa tietoa ja yhteystietoja.
”Kannattaa myös seurata liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalveluiden sosiaalisen median kanavia”, Mäkelä neuvoo.

Valtuusto hyväksyi yksityisteiden avustusjärjestelmän

Lue lisää: Nurmijärven kunnan yksityistieavustusten avustusjärjestelmä ja myöntämisehdot

Nurmijärven kunnan alueella on noin 290 kilometriä yksityisteitä, joista vastaavat tiekunnat ja niiden osakkaat. Vuoden 2019 alussa voimaanastuneen yksityistielain myötä kunta voi myöntää avustusta ainoastaan toimiville tiekunnille. Aiemmin kunta on avustanut osaa yksityisteistä hoitosopimuksilla, mutta uuden lain myötä kunnan avustus voi olla vain rahallista avustusta.  Nurmijärven kunta on irtisanonut yksityisteiden hoitosopimukset 1.1.2019 alkaen, mutta jatkoi osassa tapauksista tienhoitoa siirtymäajan 1.5.2020 loppuun asti.

Valtuusto päätti äänestyksen jälkeen hyväksyä yksityisteiden avustusjärjestelmän ja myöntämisehdot. Juha Hyvämäki (kesk.) ehdotti äänestyksen jälkeen esitykseen muutosesitystä koronaepidemiasta johtuen. Muutosesityksen johdosta kunta voi avustaa tiekuntaa akuuteissa ja välttämättömissä hoitotoimissa. Hoitokustannukset peritään takaisin myöhemmin. Lisäksi, jos koronaepidemia estää tiekuntien turvallisen uudelleenjärjestäytymisen, ennakkoavustusta voi hakea 31.5.2021 asti. Arto Hägg (kok.) ehdotti lisäyksenä, että mikäli tiekunta on hakenut aiemmin avustusta eikä kohteen osalta perusteissa ole tapahtunut muutosta, tien kunnossapitoluokka on aikaisemman mukainen. Valtuusto hyväksyi muutosehdotukset yksimielisesti, mutta Perussuomalaisten ryhmä jätti eriävän mielipiteen.

Siirtymävaiheessa vuosittainen avustusmääräraha säilyi nykyisellä tasolla eli noin 550.000 eurossa vuodessa. Avustusta myönnetään tien kunnossapitoa ja perusparantamista varten.

Hyväksytyn avustusjärjestelmän mukaan tiet luokitellaan liikenteellisen merkittävyyden mukaan eri luokkiin. Kunnossapitoavustusta myönnetään kullekin yksityistielle tien pituuden, kunnossapitoluokan ja toteutuneiden kunnossapitokustannusten suhteessa. Tiekuntien on myös mahdollista hakea kunnossapitoa järeämpään tien perusparantamiseen avustusta.

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta myöntää tiekunnille kunnossapitoavustusta edellisen varainhoitokauden menojen perusteella. Avustusta haetaan sitä varten laaditulla lomakkeella.

Tiekunnilla on vuoden 2020 osalta mahdollisuus hakea yksityistieavustuksia ilman tiekunnan kokouksen päätöstä. Tiekunnan vuosikokous on mahdollista pitää myöhemmin, koronaepidemiatilanteen aiheuttaman poikkeustilanteen jälkeen. Voimassa olevien avustusperiaatteiden mukaan kunnossapitoavustuksen hakemiseen riittää selvitys edellisen varainhoitokauden kunnossapitomenoista, kopiot tiekunnan tileistä, kunnossapitomenojen laskujäljennökset tai muu selvitys menoista. Hakemuksen allekirjoittaa joko toimitsijamies tai kaksi hoitokunnan varsinaista jäsentä. Hakemukset tulee toimittaa asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnalle viimeistään 31.5.2020. Ennakkoavustusta voi hakea 31.10.2020 asti.

Yksityistiet esillä valtuustoaloitteissa
Lue lisää: Kolme valtuustoaloitetta koskien yksityistieasioita, Vastine 25.3.2020 jätettyyn yksityistieasiaa koskevaan valtuustoaloitteeseen
Valtuusto käsitteli myös yksityisteihin liittyviä valtuustoaloitteita. Perussuomalaiset esitti aloitteessaan yksityisteiden avustusjärjestelmän palauttamista valmisteluun. Äänestyksen jälkeen valtuusto päätti, ettei esitystä palauteta valmisteluun. Valtuusto hyväksyi valtuustoaloitteisiin annetut vastaukset ja katsoi, etteivät ne aiheuta toimenpiteitä. Perussuomalaisten ryhmä jätti eriävän mielipiteen.

Valtuusto käsitteli myös Kalle Mustosen (kesk.) ja yhteensä 17 valtuutetun aloitteen, jonka mukaan kunnan tulisi lunastaa itselleen ne yksityistiet, jotka ovat olleet hoitosopimuksella kunnan hoidettavana ennen uuden yksityistielain voimaantulemista. Valtuusto äänesti Mustosen valtuustoaloitteen palauttamisesta. Äänestyksen jälkeen valtuusto hyväksyi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja katsoi, ettei valtuustoaloite aiheuta toimenpiteitä.

Karjalaiselle ero luottamustehtävistä, tilalle Heinonen
Lue lisää: Eron myöntäminen Heli Karjalaiselle ja täydennysvaalit

Valtuusto myönsi Heli Karjalaiselle (vihr.) eron kunnallisista luottamustehtävistä paikkakunnalta poismuuton perusteella. Karjalaisen tilalle teknisen lautakunnan varajäseneksi ja keskusvaalilautakunnan varajäseneksi valittiin Susanne Heinonen (vihr.).

Valtuustoaloite kesäruokailun järjestämisestä pienituloisten lapsille
Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä ja Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittivät valtuustoaloitteessaan, että kunta järjestäisi kesäruokailun pienituloisten kuntalaisten lapsille.

Takaisin listaukseen