Ympäristö

Tiekunnat –nyt on aika hakea kunnalta avustusta

Nurmijärven yksityisteiden tiekunnat voivat tänä keväänä hakea yksityistieavustusta ensimmäistä kertaa uuden avustuskäytännön mukaan. Hakemukset on toimitettava toukokuun loppuun mennessä.

Tammikuun alussa 2019 voimaanastunut yksityistielaki mahdollistaa kunnan avustuksen yksityistielle vain, mikäli yksityistiellä on toimiva tiekunta. Tänä keväänä tiekunnat hakevat ensimmäistä kertaa yksityistieavustusta uuden avustuskäytännön mukaan. Hakemukset on toimitettava toukokuun loppuun mennessä.

Avustusta voi hakea tien kunnossapitoon ja perusparantamiseen. Lisäksi vielä kevään ajan voidaan hakea ennakkoavustusta koronaviruspandemiasta johtuen.

Yksityisteiden kunnossapitoavustusten suuruus vaihtelee vuosittain

Avustuksen suuruuteen vaikuttavat sekä käytettävissä olevat määrärahat että tiekuntien kunnossapidon toteutuneet kustannukset. Järjestäytyneet, avustusta hakevat yksityistiet luokitellaan ja päätetään lautakuntakäsittelyssä kolmeen luokkaan niiden liikenteellisen merkityksen perusteella.

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päättää vuosittain eri kunnossapitoluokkien (1-3) enimmäisavustusmäärät tiekilometriä kohden. Vilkkaimmilla teillä enimmäisavustusmäärä voi olla korkeampi kuin hiljaisilla teillä, joilla tie pysyy kunnossa pienemmällä panostuksella.

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päättää enimmäisavustusmäärät ja avustukset, kun tiekunnat ovat hakeneet avustuksia toukokuun loppuun mennessä ja hakemukset on tuotu lautakunnan käsittelyyn.

Tarkemmat ohjeet avustuksen hakemiseen löydät nurmijarvi.fi/yksityistiet.