Ajankohtaista

Lautakunnat, Päätöksenteko, Yksityistiet

Yksityistieavustuksia myönnettiin 216 tiekunnalle yhteensä 500 000 euroa

30.8.2023

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta myönsi kokouksessaan 29.8.2023 yksityisteiden kunnossapitoavustusta 187 tiekunnalle yhteensä 341 790 euroa. Perusparannusavustusta myönnettiin 29 eri tiekunnalle, yhteensä 158 210 euroa.

Kunnossapitoluokat

Järjestäytyneet, avustusta hakevat yksityistiet luokitellaan lautakuntakäsittelyssä kolmeen luokkaan:

Luokka 1. Vilkkaasti liikennöidyt tiet, joilla tarkoitetaan läpiajoteitä, joiden läpiajoliikennettä lisää ensisijaisesti tie- ja käyttömaksuihin kuulumaton tienkäyttö. Tietä käytetään vilkkaasti läpiajotienä tai oikotienä ja niille ohjautuu merkittävästi tiekunnan ulkopuolista liikennettä.

Luokka 2. Liikenteellisesti merkittävät tiet, joilla tarkoitetaan teitä, joiden kautta tai sen varrella olevat toiminnot aiheuttavat liikennettä, jonka ei voida katsoa olevan tieosakkaan liikennettä. Kuten uimarannalle, virkistysalueelle tai muulle yleisessä käytössä olevalle alueelle johtavat tiet tai tietä käyttää säännöllinen joukkoliikenne.

Luokka 3. Muut tiet eli kaikki muut yksityistiet.

Lisätietoa yksityisteistä kunnan verkkosivulla.

Lautakunnan päätökset 29.8.2023

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päätti:

  • 1 kunnossapitoluokan teiden enimmäisavustusmääräksi tiekilometriä kohden on 2700 euroa/km
  • 2 kunnossapitoluokan teiden enimmäisavustusmääräksi tiekilometriä kohden on 2000 euroa/km
  • 3 kunnossapitoluokan teiden enimmäisavustusmääräksi tiekilometriä kohden on 2200 euroa/km

Avustusta saavien yksityisteiden yhteispituus on 248 km.

Perusparannusavustusta myönnettiin 29 eri tiekunnalle yhteensä 158 210 euroa.

Yksityistieavustusten (kunnossapito- ja perusparannusavustus) jakoperusteena noudatetaan valtuuston 22.4.2020 § 35 hyväksymiä lainvoimaisia yksityistieavustusten myöntämisehtoja. Valtuuston 25.5.2022 hyväksymistä uusista myöntämisehdoista tehtiin kaksi valitusta Helsingin hallinto-oikeuteen. Helsingin hallinto-oikeus on päätöksellään 9.8.2023 4403/2023 hylännyt valitukset, mutta päätös ei ole vielä lainvoimainen.

Takaisin listaukseen