Ajankohtaista

Asuminen, Katujen kunnossapito, Kiinteistöt, Liikenne, Yksityistiet

Lumenauraus ja liukkaudenpoisto – kriteerit ja toiminta-ajat

8.1.2024

Kunta ja sen sopimusurakoitsijat huolehtivat katujen sekä pyörä- ja jalankulkuteiden talvikunnossapidosta – aurauksesta ja hiekoituksesta. Nurmijärvellä on käytössä alueurakointi Klaukkalassa ja Lepsämässä, ja kunta huolehtii muiden alueiden talvikunnossapidon. Urakoitsijat toimivat samoilla periaatteilla kuin kuntakin. Urakoitsijan kanssa tehdyissä sopimuksissa on määritelty esimerkiksi katujen kiireellisyysjärjestys, lumenaurauksen ja liukkaudenpoiston kriteerit sekä toimenpideajat.

Maanteiden hoidosta vastaa valtio

Maantiet ovat valtion ylläpitämiä teitä, joilla talvikunnossapitoa tekevät ELY-keskuksen kilpailuttamat alueurakoitsijat. Maanteiden alueurakoitsija on juuri vaihtunut, ja se on aiheuttanut laatutasoon huomattavia muutoksia. Kunta on ollut yhteydessä urakan valvojiin, jotta tilanne saataisiin pikaisella aikataululla hallintaan. Yksityisteillä tiekunnat vastaavat talvikunnossapidosta.

Kunnan karttapalvelusta löytyy tiedot maanteiden, katujen ja yksityisteiden jakautumisesta.

Kadut hoidetaan kiireellisyysjärjestyksessä

Kadut hoidetaan kunnossapitoluokituksen mukaisessa kiireellisyysjärjestyksessä. Jos runsas lumisade kestää pitkään, kaikille asuntokaduille ei välttämättä ehditä ensimmäisen vuorokauden aikana. Aurauskalusto voi joutua palaamaan takaisin pääkaduille, jotka ovat ykköskiireellisyysluokassa.

Kunnossapitoluokitus pähkinänkuoressa: ensimmäiseksi hoidetaan pääkadut, sitten kokoojakadut ja viimeiseksi asuinkadut

Lumenaurauksen kriteerit ja toimenpideajat

Auraus- ja sohjonpoistotyön kriteerit katualueilla

 • I-luokan kaduilla ja kevyen liikenteen väylillä lumiraja on 4 cm kuivaa pakkaslunta
 • II- luokan kaduilla lumiraja on keskimäärin 8 cm kuivaa pakkaslunta
 • III-luokan kaduilla lumiraja on keskimäärin 10 cm kuivaa pakkaslunta
 • kaikki kevyen liikenteen väylät aurataan I-luokan katujen lumirajan mukaisesti
 • sunnuntaisin ja pyhäpäivinä I-luokan kaduilla lumiraja on keskimäärin 6 cm kuivaa pakkaslunta ja II- ja III-luokan kaduilla keskimäärin 10 cm kuivaa pakkaslunta
 • sohjonpoiston lähtöraja on kevyen liikenteen väylillä 2 cm, kunnossapitoluokassa yksi 3 cm ja kunnossapitoluokissa II ja III 5 cm

Toimenpideajat

 • I-luokan ajoradoilla ja kevyen liikenteen väylillä tarpeen syntymisestä toimenpideaika on 4 h, kuitenkin siten, että auraus on yöllisen lumisateen jälkeen suoritettu klo 7.00 mennessä
 • luokassa II tarpeen syntymisestä toimenpideaika on 6 h
 • luokassa III tarpeen syntymisestä toimenpideaika on 10 h

Liukkaudentorjuntatyö

Liukkaudentorjunnan kiireellisyysjärjestys

 • jalankulku- ja pyörätiet
 • pääkadut
 • kokoojakadut
 • tasaisia asuinkatuja ei juurikaan hiekoiteta, paitsi ihan vesijääkeleillä. Mäkipaikat ja risteykset hiekoitellaan tarpeen mukaan.

Liukkaudentorjunnan kriteerit

 • palveluntuottajan on oltava kohteessa yhden tunnin kuluessa tilaajan lähtömääräyksestä
 • liukkaudentorjunta on suoritettava sirottelevalla hiekoituslaitteella
 • suolan käyttö liukkauden torjuntaan on lähtökohtaisesti kielletty
 • hiekoitussepelin raekoko on 3…6 mm
 • liukkaudentorjunnan tarve ja laajuus arvioidaan tapauskohtaisesti olosuhteiden mukaan
 • tavoitetyöaika sama, kuin aurauksessa ja sohjonpoistossa

Tontinomistajien velvollisuudet

Kiinteistöjen omistajien ja asunto-osakeyhtiöiden velvollisuuksiin kuuluu

 • jalkakäytävän viereisen katuojan, sadevesikourun ja tonttiliittymärummun pitäminen lumettomana ja jäättömänä
 • huolehtia tonttiliittymän kunnossapidosta
 • poistaa aurausvalli tonttiliittymästä
 • jalkakäytävälle tai sen viereen aurattujen lumivallien poiskuljetus tarvittaessa kuuluu tontinomistajalle
 • tarvittaessa hiekoittaa jalkakäytävä, ja keväällä myös hiekanpoisto

Lisätietoa katualueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta löytyy kunnan verkkosivuilta. Sivulta löytyy myös alueurakoitsijan kanssa tehty puitesopimus sekä Kuntaliiton opas vastuiden jakautumisesta.

Takaisin listaukseen