Vireillä olevat yleiskaavat

Kirkonkylän osayleiskaava

Valtuusto hyväksyi 4.10.2023 § 57 Kirkonkylän osayleiskaavan oikeusvaikutteisena.

Osayleiskaavasta on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen, joten kaava ei ole vielä lainvoimainen.

Kirkonkylän hyväksytyn osayleiskaava-alueen rajaus. Taustakartta: Maanmittauslaitos.

Hyväksytyn osayleiskaavan materiaali

Tarkistetun osayleiskaavaehdotuksen materiaali

Osayleiskaavaehdotuksen materiaali

Osayleiskaavaluonnoksen materiaali