Vireillä olevat yleiskaavat

Kirkonkylän osayleiskaava

Kaavaehdotus nähtävillä 26.8. – 24.9.2021

Kirkonkylän osayleiskaavaehdotus hyväksyttiin kunnanhallituksessa 21.6.2021 § 174 asetettavaksi nähtäville ehdotusvaiheen kuulemista varten.

Osallisten on mahdollisuus esittää luonnoksesta mielipiteensä (muistutus) kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana.

Kaavaehdotusta koskevat kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa viimeistään perjantaina 24.9.2021 osoitteeseen: kunta@nurmijarvi.fi tai Nurmijärven kunta/ympäristötoimiala/yleiskaavoitus, PL 37, 01901 Nurmijärvi.

Kaavaehdotus merkintöineen ja määräyksineen sekä kaavaselostus ovat nähtävänä Nurmijärven kunnantalolla (Keskustie 2 B, 01900 Nurmijärvi) aukioloaikoina sekä tällä sivulla kohdassa ”Osayleiskaavaehdotuksen materiaali”.

Lataa mielipidelomake tästä

Osayleiskaavaehdotuksesta järjestettiin yleisötilaisuus keskiviikkona 8.9.2021 klo 18.00 – 19.10.

Tilaisuus järjestettiin virtuaalisesti vallitsevasta pandemiatilanteesta johtuen.

Kirkonkylän osayleiskaava-alueen rajaus (ehdotus)

Osayleiskaavaehdotuksen materiaali


Osayleiskaavaluonnoksen materiaali