Nuorena Nurmijärvellä

Nuorten työllistäminen

Työttömien nuorten työllistämisestä Nurmijärven kunnassa vastaa erityisnuorisotyöntekijä Ulla Manninen, jonka työnkuvaan kuuluu mm. nuorten rekrytointi, hallinnolliset asiat, toiminnan kehittäminen ja Sääksi-projekti. Työllistämisjakson aikana työttömät nuoret sijoittuvat erilaisiin työtehtäviin joko Nuorten työpajan tiloihin, Nurmijärven kunnan muihin hallintokuntiin tai kesäaikana Sääksi-projektiin.

Yhteystiedot

Erityisnuorisotyöntekijä

Ulla Manninen

puh. 040 317 2348

Löysitkö sivulta etsimäsi tiedon?