Apua & neuvoa

Koulunuorisotyö

Koulunuorisotyöntekijät ovat opetukseen sitomatonta henkilöstöä. He ovat luotettavia aikuisia, jotka auttavat arkisissa asioissa ja tarvittaessa ohjaavat oppilaita tarpeen mukaisiin palveluihin. Koulunuorisotyöntekijät työskentelevät pääsääntöisesti koululla ja heitä voi tavata käytävillä ja välitunneilla. Työ painottuu yhteisölliseen toimintaan, mutta lisäksi työhön kuuluu pienryhmätoimintaa ja jonkin verran yksilötyötä. Kesällä koulunuorisotyöntekijät ohjaavat ryhmiä ja ovat mukana nuorisopalveluiden muussa toiminnassa.

Koulunuorisotyölle on myönnetty Etelä-Suomen aluehallintovirastosta 2-vuotinen hankerahoitus ajalle 1.1.2023-31.12.2024.

Koulunuorisotyöntekijät:

Koulunuorisotyöstävastaava esihenkilö: