Jätehuoltoon liittyminen

Lisätietoa antaa jätelautakunta Kolmenkierto 

Jätelautakunta Kolmenkierto on kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen, joka toimii 13 kunnan yhteislautakuntana.

Jätehuoltoviranomaisen toiminta-alueen kunnat ovat Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Riihimäki, Tuusula ja Valkeakoski.
Kaikki kunnat ovat myös Kiertokapula Oy:n osakaskuntia. 

Jätelautakunta Kolmenkierto 

Muutokset sekajätteen tyhjennysväliin

Muutoksia sekajätteen keräysastian tyhjennysväliin haetaan kirjallisesti jätelautakunta Kolmenkierrolta.

Tyhjennysvälin pidentäminen, Jätelautakunta Kolmenkierto

Jätteenkuljetuksen määräaikainen keskeyttäminen, Jätelautakunta Kolmenkierto 

Nurmijärvellä noudatetaan toistaiseksi Valtuuston hyväksymiä jätehuoltomääräyksiä 

Kaikkien asuinkiinteistöjen on jätelain mukaan kuuluttava järjestettyyn jätehuoltoon. Valtuuston hyväksymissä jätehuoltomääräyksissä määritetään tarkemmin jätehuollon järjestäminen kunnassa. Niissä määrätään erikseen kerättävät jätejakeet, jätteenkeräysvälineille ja niiden tyhjennyksille sekä jätteenkuljetuksille asetetut vaatimukset.

Sekajätteet ja lietteet

Kaikilla asuinkiinteistöillä on oltava sekajäteastia ja sopimus jätehuoltoyrityksen kanssa sen tyhjentämisestä. Sekajätteet kuljetetaan jäteaseman kautta Vantaan Energian jätevoimalaan.

Jäteveden käsittelyjärjestelmissä syntyvät lietteet on kuljetettava kunnalliselle jätevedenpuhdistamolle. Jätekaivot on tyhjennettävä vähintään vuosittain.

Nurmijärvellä on sekajätteen ja asumisessa syntyneiden lietteiden osalta voimassa kiinteistön haltijan järjestämä (ent. sopimusperusteinen) jätteenkuljetus, jossa kiinteistön haltija kilpailuttaa ja sopii jätteenkuljetuksesta suoraan valitsemansa jätehuoltoyrityksen kanssa. Jätelain mukaan asukkaan tulee varmistua että yhtiö kuuluu jätehuoltorekisteriin. Kuljettajan on pidettävä ote jätehuoltorekisteristä mukana kuljetuksen aikana.

Jätehuoltoyrityksiä

Biojätteet 

Biojätteen erilliskeräys on kunnan kilpailuttama. Biojätteen erilliskeräys on pakollista taloyhtiöissä, joissa on vähintään 5 asuntoa. Tällä hetkellä biojätteen keräyksen hoitaa Lassila&Tikanoja Oyj. Biojätteet kuljetetaan Kekkilän kompostointilaitokselle Metsä-Tuomelassa.  

Biojätteen erilliskeräykseen liitytään ottamalla yhteyttä L&T:n asiakaspalveluun puh. 010 636 5000.

Liitteen hinnat alv 0 %.

Astiakohtaiset tyhjennyshinnat biojäteastioille 1.5.2015 alkaen

Jätteiden keräys kiinteistöillä

Jokaisella järjestettyyn jätteenkuljetukseen kuuluvalla kiinteistöllä on oltava sekajätteen keräämiseen soveltuva keräysväline.

Sekajätteestä tulee erottaa ja laittaa omiin keräysvälineisiinsä hyötykäyttöön soveltuvat jätejakeet seuraavin edellytyksin:

  • Elintarvikejäte, jos asuinkiinteistöllä on vähintään viisi (5) huoneistoa tai jos muulla kiinteistöllä syntyy yli 20 kiloa viikossa
  • Kartonki, jos asuinkiinteistöllä on vähintään kymmenen (10) huoneistoa tai jos muulla kiinteistöllä syntyy yli 20 kiloa viikossa
  • Lasi ja metalli, jos asuinkiinteistöllä on vähintään kaksikymmentä (20) huoneistoa tai jos muulla kiinteistöllä syntyy yli 50 kiloa viikossa
  • Paperi kaikilla kiinteistöillä, koska sekajätteen joukossa ei saa jätelain mukaan olla keräyspaperia. Kerros- ja rivitaloissa on oltava erilliset astiat paperille, pientaloista paperi kuljetetaan tuottajajärjestöjen toimittamiin paperinkeräysastioihin.
  • Pahvi, jos sitä syntyy muulla kuin asuinkiinteistöllä yli 20 kiloa viikossa. 

Jäteastioiden tyhjennysvälit

Jätteitä on noudettava kiinteistöltä niin usein, että kertyvät jätteet sopivat keräysvälineisiin ja keräysvälineet voidaan aina sulkea.

  • Sekajätteen keräysvälineet on tyhjennettävä vähintään kerran kahdessa viikossa kuitenkin niin, että 1.11. - 31.3. välisenä aikana tyhjennysväli voi olla neljä viikkoa. Tämän voi sopia suoraan jätehuoltoyrityksen kanssa.
  • Kuivajätteen keräysvälineet, pientalokiinteistöjen keräysvälineet voidaan tyhjentää kerran neljässä viikossa, jos kiinteistöllä syntyvä elintarvikejäte kompostoidaan näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti. Elintarvikejätteen kompostoinnista on tässä tapauksessa tehtävä ilmoitus kuntaan.
  • Erilliskerättävän biojätteen keräysväline on tyhjennettävä vähintään kerran viikossa.

Yhteisellä jäteastialla kulut pienenevät 

Lähekkäin sijaitsevat kiinteistöt voivat tarvittaessa käyttää yhteistä astiaa. Yhteisen keräysastian käytöstä ilmoitetaan jätelautakunta Kolmenkiertoon kimppaan kuuluvat kiinteistöt, osoitteet, astian sijaintipaikka sekä yhteisastian käyttäjät.

Yhteisestä jäteastiasta ilmoittaminen, Jätelautakunta Kolmenkierto