Kirkonkylän osayleiskaava

Luonnos nähtävillä 4.4.-24.5.2019

Kirkonkylän osayleiskaavaluonnos on hyväksytty kunnanhallituksessa 18.32019 § 47 asetettavaksi nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten. Osallisten on mahdollisuus esittää luonnoksesta mielipiteensä kirjallisesti nähtävilläoloaikana.

 Mielipidelomake

Yleisötilaisuus to 9.5.2019 klo 16 – 19.30

Kirkonkylän osayleiskaavaluonnoksen yleisötilaisuus järjestettiin kunnanvirastolla valtuustosalissa, osoite Keskustie 2 B, 01900 Nurmijärvi. Tilaisuudessa pidettiin kaksi samansisältöistä tietoiskua, joissa kerrottiin lyhyesti kaavan sisällöstä ja kaavatyön etenemisestä.

 

Osayleiskaavan rajaus:

   

Valmistelusta lisätietoa antavat:

Anita Pihala
yleiskaavapäällikkö
Puh. 040 317 2045
Arja Junttila
yleiskaavainsinööri
Puh. 040 317 2530