Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän taajaman ja sitä ympäröivän alueen osayleiskaavatyö on käynnistymässä. Kaavan vireilletulosta on kuulutettu kunnan virallisessa kuulutuslehdessä 26.5.2016. Kaavan valmistelua ja vuorovaikutusta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä alustava kaava-alueen rajaus on nähtävänä 26.5.2016 alkaen kunnan kotisivuilla. 

Osayleiskaavan alustava rajaus:

   

Valmistelusta lisätietoa antavat:

Anita Pihala
yleiskaavapäällikkö
Puh. 040 317 2045
Arja Junttila
yleiskaavainsinööri
Puh. 040 317 2530