Toimenpidelupa

Pienet rakennushankkeet edellyttävät toimenpidelupaa. Esimerkiksi rakennuksen kattomuodon muutos, huoneistojen jakaminen, jätevesijärjestelmän uusiminen ja maalämmön hyödyntämiseen tarkoitetun lämpökaivon poraaminen tai lämmönkeruuputkiston asentaminen. Toimenpidelupaa haetaan samalla lomakkeella kuin rakennuslupaa.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 §

 

Rakennuslupahakemus (toimenpidelupahakemus)

Rakennuslupahakemus

Rakennusjärjestyksessä on luettelo toimenpidelupaan tai -ilmoitusta vaativista hankkeista.

Maalämpökaivon rakentaminen

Ohje maalämpökaivon rakentajalle

Lämpökaivon suunnittelulomake 

Jätevesijärjestelmän uusiminen

Jätevesien käsittely kiinteistöllä liite lomake