Jatkuva valvonta

Jatkuvaksi valvonnaksi sanotaan rakennetun ympäristön kunnon seurantaa. Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta tekee vuosittain katselmuksen. Kuntalaiset voivat itsekin ilmoittaa havaitsemiaan epäkohtia rakennustarkastajalle ja tarkastusinsinöörille.