Yhteystiedot

Nurmijärven kunta, ympäristötoimiala, kiinteistö- ja mittaustoimi

Keskustie 2 B, 01900 NURMIJÄRVI

Postiosoite: PL 37, 01901 NURMIJÄRVI

Kaavoituksen asiakaspalvelu
Keskustie 2 B, 01900 Nurmijärvi
Puh. 040 317 2394

 

Riku Hellgren
kiinteistöinsinööri
Puh. 040 317 2357
Kirsti Lehtiranta
toimitusinsinööri
Puh. 040 317 4726
Erkki Kotilainen
mittausteknikko
Puh. 040 317 4736
Kari Jumppanen
maanmittausteknikko
Puh. 040 317 2369
Päivi Topio
tekninen valmistelija
Puh. 040 317 2356
Risto Jokinen
työnjohtaja
Puh. 040 317 4109