Roosankuja, korttelin 3468 VU-alue

Klaukkalan asemakaavaa muutetaan Roosankujan varrella korttelin 3468 urheilu- ja virkistyspalvelualueella (VU). Alue sijaitsee Klaukkalan keskustan luoteispuolella Roosankujan varrella. Alue on yksityisessä omistuksessa. Aloitteen asemakaavan muuttamisesta ovat tehneet maanomistajat. Alueelle suunnitellaan kahta tonttia, joiden kaavamerkintä sallii yhden kaksiasuntoisen talon rakentamisen. Kaavamuutoksella tiivistetään Klaukkalan taajamarakennetta.

  • Kunnanhallitus päätti 5.6.2017 § 170 ilmoittaa asemakaavan muutoksen vireilletulleeksi.
  • Kaavan vireilletuloa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 10.8.2017 alkaen.
  • Kaavaluonnos oli nähtävillä 10.-30.8.2017.
  • Kaavaehdotus oli nähtävillä 4.4.-3.5.2019

 

Lisätietoja:

Juha Kanniainen
kaavasuunnittelija
Puh. 040 317 2364