Karhunkorpi, Ilvestie korttelit 2505 ja 2509

Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven Karhunkorven asemakaava-alueella, Ilvestien ja Hirvitien välisellä alueella. Suunnittelualue sisältää osan korttelista 2505 sekä 2509 ja niiden välissä olevan virkistysalueen. Alueen yhteispinta-ala on n. 3,4 ha. Tontit ovat yksityisessä omistuksessa ja puistoalueen omistaa Nurmijärven kunta. Asemakaavan muutoksella osoitetaan korttelin keskellä sijaitseva toteutumaton virkistysalue teollisuus- ja varastointikäyttöön. Lisäksi varataan pieni korttelialue yhdyskuntateknistä huoltoa varten. Alueen kaavamääräyksiin täydennetään pohjaveden suojelumääräykset ja tonteilla huomioidaan varastoinnin edellyttämä maisemointitarve. Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päätti 1.3.2016 § 18 ilmoittaa asemakaavan muutoksen vireille tulleeksi. 

  • Kaavan vireilletuloa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 17.3.2016 alkaen.
  • Kaavaluonnos oli alustavasti nähtävillä 17.3.-11.4.2016.

 

Hannes Häkkinen
vs. asemakaavapäällikkö
Puh. 040 317 4994

 

Katri Peltoniemi
kaavoitusarkkitehti
Puh. 040 317 4660