Heinoja

Nurmijärven kunta on aloittanut Heinojan alueen asemakaavoituksen. Alueelle suunnitellaan uusi pientalovaltainen asuinalue Kirkonkylän asemakaava-alueen laajentamiseksi. Alueelle suunnitellaan pääosin pientaloasumista.

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päätti 17.12.2013 § 133 ilmoittaa Heinojan alueen asemakaavan laatimisen vireille tulleeksi.

Kaavaluonnos oli alustavasti nähtävillä 12.12.2016-2.1.2017.

Kaavaehdotus oli nähtävillä 27.12.2018 - 7.2.2019.  

Kaavaselotuksen liite Heinojan asemakaava ja asemakaavan muutos, vastineet luonnosvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin on korjattu kunnanhallituksen päätöksen mukaiseksi 8.1.2019.


Lisätietoja:

Taneli Heikkilä
asemakaavapäällikkö
Puh. 040 317 4994

 

Katri Peltoniemi
kaavoitusarkkitehti
Puh. 040 317 4660