Asemakaavoitus

Asemakaavat laaditaan kunnan toimesta sellaisille alueille, joiden rakentamisen ja muun maankäytön yksityiskohtainen järjestäminen on tarpeellista.

Asemakaavat ja niiden muutokset laaditaan ympäristötoimialan asemakaavoituksessa. Kaavat ja kaavamuutokset käsitellään asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnassa. Vaikutukseltaan merkittävät asemakaavat ja niiden muutokset hyväksyy valtuusto. Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta hyväksyy vaikutukseltaan muut kuin merkittävät asemakaavat ja niiden muutokset.

Vuoden 2000 alusta voimaan tullut maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää ilmoitusta kaavahankkeen vireilletulosta. Vireilletulosta voidaan ilmoittaa kaavoituskatsauksessa, lehtikuulutuksella tai lähettämällä henkilökohtaisia kirjeitä.

Nurmijärven kunnan alueella on asemakaava seuraavissa taajamissa: Klaukkala, Kirkonkylä, Rajamäki, Röykkä ja Herunen. Vireillä olevista ja tulevista kaavoista ja niiden muutoksista löytyy tietoja kaavoituskatsauksesta tai ajankohtaisista kaavahankkeista.