Yksityistielaki muuttuu - oletko valmis?

 

Vuoden alussa voimaanastuneen yksityistielain myötä kunta voi myöntää avustusta ainoastaan toimiville tiekunnille. Kunta tukee ja opastaa tiekuntia muutosvaiheen yli - toinen infotilaisuus järjestetään maaliskuussa.

Perusteet haltuun itse opiskellen!

Kunta järjesti tieisännöitsijä Mika Rahjan Yt Isännöinti Oy:stä kouluttamaan yksityisteiden osakkaita tammikuussa 2019. Tilaisuus videoitiin kokonaisuudessaan ja se soveltuu erinomaisesti itseopiskeluun.

Luentomoniste

Tilaisuus tallenteena

Seuraavassa koulutuksessa pureudumme tiekunnan ja hoitokunnan tehtäviin

Kunta järjestää tiistaina 19.3.2019 klo 9-15 yksityisteiden osakkaille koulutusta. Aiheina ovat esimerkiksi tiekunnan ja hoitokunnan tehtävät sekä tieyksiköinti. Kouluttajana toimii jälleen tieisännöitsijä Mika Rahja Yt Isännöinti Oy:stä.

Osallistujiksi toivotaan etenkin yksityisteiden varressa asuvia nurmijärveläisiä. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita, ensimmäiset 90 mahtuvat mukaan. Tilaisuus videoidaan ja on katsottavissa sekä live-lähetyksenä että jälkikäteen kunnan kotisivuilta. 

Tervetuloa!

Mikä muuttuu?

Tammikuun alussa voimaanastunut yksityistielaki korvaa vuoden 1963 lain. Lain tarkoituksena on muun muassa taata tieosakkaiden yhdenvertainen kohtelu. Nurmijärven kunnan alueella on noin 290 kilometriä yksityisteitä, joista vastaavat tiekunnat ja niiden osakkaat.

Jatkossa uusi yksityistielaki estää kuntia avustamasta yksityistietä, mikäli yksityistiellä ei ole toimivaa tiekuntaa. Nurmijärven kunta toivoo, että ei-toimivat tiekunnat käynnistävät toimintansa uudelleen ja lain edellyttämällä tavalla.

Toimiva tiekunta mahdollistaa avustuksen hakemisen kunnasta

Aiemmin kunta on avustanut osaa yksityisteistä hoitosopimuksilla. Tästä johtuen osa yksityistiellä asuvista kuvittelee kotitietään "kunnan tieksi". Uuden lain myötä kunta voi edelleen avustaa yksityisteitä, kunhan tietä varten on perustettu tiekunta, ja joka toimii lain mukaisesti. Tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot on oltava ajan tasalla valtion yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä.

Kunta tukee tiekuntia muutoksessa

Tarkoituksena on, että kunnan hoitosopimus- ja avustuskäytäntö muuttuu uuden lain mukaiseksi noin vuoden siirtymäajan puitteissa. Nurmijärven kunta toimii tiekuntien tukena muutosvaiheessa, jotta yksityisteillä asuvat voivat sopeutua uuden lain määräämään tilanteeseen. 

Valmistelu kunnassa

Tekninen lautakunta käsitteli 13.12.2018 yksityistielain uudistumista 1.1.2019 alkaen ja kunnan hoitosopimus- ja avustuskäytännön muutostarvetta, minkä pohjalta jatkovalmisteluja tehdään.

Lähetekeskustelu yksityistielain uudistuksen vaikutuksista, Tekla § 91, 13.12.2018

Lisää tietoa yksityisteistä

 

Tiejaosto, Nurmijärven kunta

Suomen tieyhdistys

Yksityistieasiat Maanmittauslaitoksen sivuilla

Lainsäädäntöä

 

Yksityistielaki 560/2018

Kumottu laki yksityisistä teistä 358/1962

Kumottu yksityistieasetus 1267/2000 

Toimivat tiekunnat

 

Yksityistien tieyksiköinti, Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 117 (2019)

Tiekunnan yhteystietojen päivittäminen

Yksityistietietojen lisääminen Digiroadiin 

 

 

Tapahtumat

 

 

Riku Hellgren
kiinteistöinsinööri
Puh. 040 317 2357
Jyrki Meronen
kunnallistekniikan päällikkö
Puh. 040 317 2304
Aino Angervuori
alueisännöitsijä
Puh. 040 317 4356