Kunta tiedottaa

Kunnan uusi henkilöstöohjelma: Tavoitteena hyvinvoiva henkilöstö ja laadukas johtaminen

Nurmijärven kunta on alueensa suurin työnantaja, noin 1700 työntekijän voimin. Kunnan moniammatillista henkilöstöä yhdistää yhteinen perustehtävä – edistää asukkaiden hyvinvointia laadukkailla ja monipuolisilla palveluille. Suurin osa henkilöstöstä työskentelee kouluissa tai päiväkodeissa. Kunta työnantajana huolehtii henkilöstönsä hyvinvoinnista ja työnteon edellytyksistä kunta-strategian ja henkilöstöohjelman mukaisesti.

Uusi henkilöstöohjelma nostaa henkilöstön hyvinvoinnin ja laadukkaan johtamisen tärkeimmiksi päämääriksi vuosina 2023–2025. Tavoitteena on vahvistaa etenkin yhteisöllisyyttä, arvostavia kohtaamisia, osaamista ja toiminnan selkeyttä. Henkilöstöohjelman toteuttaminen alkoi helmikuussa. Kevään aikana järjestetään mm. esihenkilövalmennuksia ja valmistellaan mielen hyvinvoinnin opasta. Syksyllä toteutetaan työilmapiirikysely, jossa työntekijät arvioivat mm. työhyvinvointiin liittyviä asioita.

Henkilöstömäärä v. 2022 1738 HTV:ta, työntekijöiden keski-ikä 47 vuotta, neljä työehtosopimusta: opetushenkilöstön, kunnallinen yleinen, teknisten ja tuntipalkkaisten työehtosopimukset ja erilaisia ammattinimikkeitä 200.

Henkilöstö toimialoittain:
Konsernipalvelut 64
Sivistys- ja hyvinvointitoimiala 1 344
Ympäristötoimiala 146
Nurmijärven Vesi -liikelaitos 24
Aleksia-liikelaitos 160