Kunta tiedottaa

Valmistelussa esitys kunnan talouden sopeuttamiseksi

Kunnan vuoden 2022 tilinpäätös kertoi karua kieltään taloustilanteesta. Kyseessä oli talouden näkökulmasta hyvä vuosi, sillä sote-kustannukset ja verotulot toteutuivat ennustettua parempina. Kunta tekikin investointivarauksenkin jälkeen 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäisen tuloksen. Tästä huolimatta kunnan tulot eivät kattaneet menoja, eli toiminnan ja investointien rahavirta oli 6,2 miljoonaa euroa negatiivinen. Tämä on jatkumoa edellisille vuosille: viiden vuoden ajalta toiminnan ja investointien rahavirta on lähes 52 miljoonaa euroa negatiivinen. Vuonna 2022 kunnan lainakanta nousi 227,5 miljoonaan euroon.

”Nurmijärven kunnan tulot riitä hyvinäkään talousvuosina kattamaan investointeihin meneviä menoja. Haasteemme liittyvät suureen investointitasoon ja siitä johtuvaan velkaantumiseen. Kasvukuntana emme voi lopettaa uuden rakentamista, mikä luo kunnalle taloudellisia paineita”, Erno Kontio kertoo. ”Meidän täytyy kuitenkin saada kunnan velkaantuminen aisoihin ja talous kestävälle kasvu-uralle.”

Kunnassa aloitti joulukuussa 2022 kunnanvaltuuston nimeämä poliittinen ohjausryhmä, jonka tehtävänä on tuoda esitys kunnan talouden tervehdyttämiseksi ja Nurmijärven kestävä kasvu -ohjelman (NUUKA) päivittämiseksi toukokuuhun 2023 mennessä.

Ohjausryhmään kuuluu edustaja kaikista valtuustoryhmistä sekä kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja. Kunnan johtavat viranhaltijat toimivat ohjausryhmässä asiantuntijaroolissa.

Ohjausryhmän tavoitteena on muodostaa yksimielinen esitys talouden tervehdyttämiseksi. Esitys tuodaan päätettäväksi toukokuussa 2023. Esitys kesäkuussa 2023.

Esityksestä viestitään avoimesti
Poliittisen ohjausryhmän päätöksistä ja linjauksista tiedotetaan jokaisen kokouksen jälkeen. Varsinaisen esityksen valmistuttua poliittinen ohjausryhmä järjestää kunnan työntekijöille ja kuntalaisille erilliset tilaisuudet. Kuntalaistilaisuus videoidaan ja se on katsottavissa kunnan verkkosivuilta.

Poliittisen ohjausryhmän työskentelystä tiedotetaan osoitteessa: nurmijarvi.fi/nuuka