Vaikuttajatoimielimet ja muut toimielimet

Vanhusneuvosto

Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta. (Kuntalaki 410/2015 § 27)

Vanhusneuvosto 2023-2025

Puheenjohtaja

Jorma Niinistö, Nurmijärven kansalliset seniorit ry.

Varapuheenjohtaja

Veikko Ollila, Klaukkalan Eläkeläiset ry

Jäsenet

Arto Koivu, Eläkeliiton Nurmijärven yhdistys ry
– varajäsen Tuula Pesola

Esko Haapalainen, Nurmijärven kristilliset eläkeläiset
– varajäsen Anne Huhtinen

Maire Suomi, Klaukkalan Eläkkeensaajat
– varajäsen Raija Träff

Erkki Rantanen, Nurmijärven Eläkkeensaajat
– varajäsen Sirkku Immonen

kunnan edustaja
Petra Kela, ikääntyneiden liikuntasuunnittelija
– varajäsen Outi Hankala

vanhusneuvoston sihteeri
Kaisa Laine, Liikunta- ja hyvinvointipäällikkö
Sivistys- ja hyvinvointitoimiala