Valtuusto

Valtuuston kokousaikataulut

Valtuusto on 17.11.2021 §:ssä 152 päättänyt kokoontua kalenterivuonna 2022 pääsääntöisesti seuraavasti:

 • 26.1.
 • 28.2.
 • 23.3.
 • 27.4.
 • 25.5. (OVK I)
 • 15.6.
 • 24.8.
 • 21.9. (OVK II)
 • 2.11.
 • 16.11. (OVK III, TP ennuste, TA + verot klo 13)
 • 14.12.

Mikäli käsiteltävien asioiden määrä ja laatu sallii, voidaan kokous jättää pitämättä tai sen ajankohtaa siirtää valtuuston puheenjohtajan päätöksellä.