Valtuusto

Valtuuston kokousaikataulut

Valtuusto on 16.12.2020 §:ssä 91 päättänyt kokoontua kalenterivuonna 2021 pääsääntöisesti seuraavasti:

  • 27.1.
  • 24.3.
  • 28.4.
  • 26.5. (OVK I)
  • 16.6.
  • 18.8. (uusi valtuustokausi)
  • 15.9. (OVK II)
  • 3.11.
  • 17.11. (OVK III, TP ennuste, TA + verot klo 13)
  • 15.12.

Mikäli käsiteltävien asioiden määrä ja laatu sallii, voidaan kokous jättää pitämättä tai sen ajankohtaa siirtää valtuuston puheenjohtajan päätöksellä.