Valtuusto

Valtuuston kokousaikataulut

Valtuusto on 15.11.2023 §:ssä 69 vahvistanut valtuuston kokousaikataulun vuodelle 2024 seuraavasti:

  • 13.3.
  • 29.5. OVK I + TP
  • 21.8.
  • 2.10. OVK II
  • 30.10.
  • 13.11. OVK III + TA25
  • 11.12.

Mikäli käsiteltävien asioiden määrä ja laatu sallii, voidaan kokous jättää pitämättä tai sen ajankohtaa siirtää valtuuston puheenjohtajan päätöksellä.