Valtuusto

Valtuuston kokousaikataulut

Valtuusto on 16.11.2022 §:ssä 104 vahvistanut valtuuston kokousaikataulun vuodelle 2023 kesäkuun loppuun asti seuraavasti:

  • 8.2.
  • 15.3.
  • 19.4.
  • 31.5.

Mikäli käsiteltävien asioiden määrä ja laatu sallii, voidaan kokous jättää pitämättä tai sen ajankohtaa siirtää valtuuston puheenjohtajan päätöksellä.