Vaikuttajatoimielimet ja muut toimielimet

Kyläasiain neuvottelukunta

Kylät

Kyläasiain neuvottelukunta

Nurmijärven kyläasiain neuvottelukunnan tehtävänä on toimia vuoropuhelukanavana maaseutukylien ja kunnan välillä. Neuvottelukunnalla on asioita edistävä rooli, ja tarvittaessa se voi laatia kannanottoja kyläasioista päättäville kunnan ja valtion viranomaisille sekä yhteistyötahoille. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii kunnanjohtaja ja jäseninä on kaksi kunnanhallituksen nimeämää luottamushenkilöä sekä kylien yhdistysten nimeämät edustajat. Lisäksi neuvottelukuntaan voivat kuulua taajamien asukasyhdistysten edustajat.

Kyläasiain neuvottelukunnan perustava kokous pidettiin 10.5.2017. Perustavassa kokouksessa hyväksyttiin neuvottelukunnan toimintasääntö.

Kyläasian neuvottelukunnan edustajat ja toimintasääntö

Muistiot

2022
2020
2019
2018
2017

Kylien omia kotisivuja

Oheisista linkeistä pääset tutustumaan Nurmijärven kyliin heidän omien kotisivujen kautta.

Kiljava

Lepsämä

Metsäkylä 

Nukari 

Raala 

Röykkä  

Suomies 

Uotila 

Valkjärvi