Vaikuttajatoimielimet ja muut toimielimet

Kyläasiain neuvottelukunta

Nurmijärven kyläasiain neuvottelukunnan tehtävänä on toimia vuoropuhelukanavana maaseutukylien ja kunnan välillä. Neuvottelukunnalla on asioita edistävä rooli, ja tarvittaessa se voi laatia kannanottoja kyläasioista päättäville kunnan ja valtion viranomaisille sekä yhteistyötahoille. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii kunnanjohtaja ja jäseninä on kaksi kunnanhallituksen nimeämää luottamushenkilöä sekä kylien yhdistysten nimeämät edustajat. Lisäksi neuvottelukuntaan voivat kuulua taajamien asukasyhdistysten edustajat.

Kyläasiain neuvottelukunnan perustava kokous pidettiin 10.5.2017. Perustavassa kokouksessa hyväksyttiin neuvottelukunnan toimintasääntö.

Toiminnassa on tällä hetkellä mukana 11 nurmijärveläistä kylä- tai asukasyhdistystä, joiden kesken järjestetään kaksi tapaamista vuodesta. Toinen tapaamisista on jäsenille tarkoitettu kokous ja toinen kyläasiain ilta, johon voivat osallistua myös ei-jäsenet.

Kyläasian neuvottelukunnan edustajat ja toimintasääntö

Seuraava tilaisuus

Kyläasiain neuvottelukunnan kokous marras-joulukuussa 2023. Kokouskutsu jäsenille lähetetään pari viikkoa ennen kokousta.

Muistiot ja tiedotteet

2023

Kyläasian neuvottelukunnan kokous 13.12.2023

Kyläasian ilta 10.5.2023 Valkjärvellä: Kyläasiain illassa tietoa ja kokemusten vaihtoa kylätoiminnan kehittämiseen

2022

2020

2019

2018

2017

Kylien omia kotisivuja

Oheisista linkeistä pääset tutustumaan Nurmijärven kyliin heidän omien kotisivujen kautta.

Kiljava

Lepsämä

Metsäkylä 

Nukari 

Raala 

Röykkä  

Suomies 

Uotila 

Valkjärvi