Vaikuttajatoimielimet ja muut toimielimet

Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto on nurmijärveläisten nuorten vaikuttamiskanava.

Kuntalain (Kuntalaki 410/2015 § 26) mukaan nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa.

Nuorisolain 8 §:ssä todetaan nuorten osallistumisesta ja kuulemisesta:

Nuorille tulee järjestää mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja nuorisopolitiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. Lisäksi nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa.

Mitä nuorisovaltuusto tekee?

 • pyrkii edustamaan nuorten asioita Nurmijärvellä
 • välittää nuorten näkökulmaa päättäjille tekemällä esimerkiksi aloitteita ja osallistumalla lautakuntatyöskentelyyn​
 • järjestää nuorille tapahtumia
 • tekee myös yhteistyötä muiden nuorisovaltuustojen kanssa

Miten nuorisovaltuusto toimii?

Nuorisovaltuustolle valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja varasihteeri sekä mediavastaava. Koko nuorisovaltuusto kokoontuu noin kerran kuussa ja lisäksi puheenjohtajisto kokoontuu tarvittaessa. Nuorisovaltuustolle valitaan myös edustajat kolmeen lautakuntaan (sosiaali- ja terveys-, sivistys-, sekä liikuntalautakunnat) sekä kunnanvaltuuston kyselytunnille. Lisäksi nuorisovaltuusto:

 • järjestää tapahtumia
 • tekee aloitteita
 • kouluttaa itseään ja tutustuu muihin nuorisovaltuustoihin

Vuonna 2015 nuorisovaltuusto on mm (olisiko tuoreempia tapahtumia?).

 • osallistunut Klaukkalan ja Rajamäen kyläpäiville
 • tehnyt itselleen uuden logon
 • järjestänyt päättäjätapaamisen valtuustosalissa
 • järjestänyt oppilaskuntien tapaamisen Ahjolassa
 • osallistunut aktiivisemmin kattojärjestö Nuva ry:n toimintaan

Kuinka paljon nuorisovaltuuston jäsenenä oleminen vie aikaa?

Nuorisovaltuusto kokoontuu noin kerran kuussa. Lautakunnan edustajat ovat läsnä lautakunnan kokouksissa noin kahdeksan kertaa vuodessa. Lisäksi järjestetään tapahtumia ja yhteistoimintaa, joihin osallistutaan yhdessä.

Nuorisovaltuusto 1.6.2019 – 31.5.2021

Nuorisovaltuustoon kaudelle 1.6.2019- 31.5.2021 haki 37 nurmijärveläistä nuorta. Nuorisovaltuusto valitsi kaikki hakeneet uuteen nuorisovaltuustoon.

Nuorisovaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Otto Suhonen ja varapuheenjohtajiksi Otava Tuomi sekä Inka Velling.

Nuorisovaltuusto on valinnut seuraavat edustajat lautakuntiin:

LautakuntaVarsinainen jäsenVarajäsen
Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta Arttu Korpela Anniina Nurro
Elinvoimalautakunta Otava Tuomi Artturi Hiiro
Hyvinvointilautakunta Artturi Hiiro Sandra Länsikunnas
Sivistyslautakunta Peppi Kauranen Emilia Lauren
Tekninen lautakunta Tino Uusi-Heikkilä Onni Nyholm
Kunnanvaltuuston kyselytunti ja valtuusto Otto Suhonen Sandra Länsikunnas

Nuorisovaltuutetuille voit lähettää kysymyksiä ja ehdotuksia Facebookiin www.facebook.com/NurmijarvenNuVa

Kysele lisää nuorisopalveluista:

Merja Winha-Jarvinen
nuorisopäällikkö
Puh. 040 317 2060
merja.winha-jarvinen@nurmijarvi.fi

Marika Norrbacka
nuoriso-ohjaaja
Kirkonkylän Ahjolan nuorisotila
Puh. 040 317 2525
marika.norrbacka@nurmijarvi.fi