Vaikuttajatoimielimet ja muut toimielimet

Vammaisneuvosto

Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta. (Kuntalaki 410/2015 § 28)

Vammaisneuvosto 2023-2025

Puheenjohtaja

Esa Lahtela, Nurmijärven Invalidit ry

Varajäsen: Kimmo Viisanen, Nurmijärven Invalidit ry

Varapuheenjohtaja

Veli-Matti Aittola, Keski-Uudenmaan Näkövammaiset ry

Varajäsen: Pirjo Viljanen, Helsingin ja Uudenmaan neuroyhdistys ry

Jäsenet:

Arja Venho, Nurmijärven kehitysvammaisten tuki ry
– Varajäsen: Aila Adamsson, Keski-Uudenmaan muistiyhdistys

Tuula Rinnekari, Nurmijärven Hengitysyhdistys ry
– varajäsen Heljä Vuorimies, Nurmijärven Sydänyhdistys ry

Kunnan edustaja
Katriina Norring, etsivä nuorisotyöntekijä
Sivistys-ja hyvinvointitoimiala
– Varajäsen: Susanna Öblom, kirjastovirkailija

Vammaisneuvoston sihteeri
Kaisa Laine, Liikunta- ja hyvinvointipäällikkö
sivistys- ja hyvinvointitoimiala
puh. 040 317 2050
kaisa.laine(at)nurmijarvi.fi