Ajankohtaista

Kaikki

Ideoita ilmastotekoihin Kyläasiain illasta

11.6.2024
Keskiviikkona 5.6.2024 Kyläasiain neuvottelukunta järjesti yhteistyössä Rajamäen kyläyhdistyksen ja kunnan ilmastotyöryhmän asiantuntijoiden kanssa Rajamäen kylätalolla Kyläasiain illan, jonka teemana oli ilmastotyö. Illan tavoitteena oli jakaa tietoa yhdistysten ja kunnan tekemästä kestävyys- ja ilmastotyöstä, sekä esitellä työkaluja, joiden avulla motivoida ja edistää niin yksittäisen kuntalaisten kuin yhdistysten ilmastotekoja.
Tiedonvaihdossa kävi ilmi, että yhdistyksissä tehdään jo paljon erilaisia kestävää kehitystä edistäviä tekoja. Näitä ovat esimerkiksi yhdistysten järjestämät siivous- ja kirpputoritapahtumat, metallinkeräykset ja puiden istutukset. Erityisenä esimerkkinä mainittakoon Lepsämän kylätalon Toukolan energiaremontti, jota Lepsämän kyläyhdistys on toteuttanut Leader-investointituen avulla. Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry:n ohjelmapäällikkö Kim Smedslund kannusti yhdistyksiä tutustumaan Leader-hanketukimuotoihin EMO ry:n verkkosivuilta tai ottamalla suoraan yhteyttä. Tukea voi hakea yleishyödylliseen kehittämiseen, investointeihin (muun muassa ympäristöön liittyviin), sekä pienhankkeisiin.

Ilmastotyötä edistäviä työkaluja kuntalaisten ja yhdistysten käyttöön

Kunnan ilmastotyöryhmän puheenjohtaja alueisännöitsijä Aino Angervuori kertoi Nurmijärven kunnan ilmastotyöstä.  Järjestelmällisemmin ja näkyvämmin ilmastotyötä on alettu tehdä vuodesta 2022, jolloin kuntaan perustettiin ilmastotyöryhmä ja sitouduttiin vähentämään päästöjä 80 % vuoteen 2035 mennessä suhteessa vertailuvuoteen 2005. Viime vuonna valmistui ensimmäinen ilmastotyön toimenpidesuunnitelma ja paraikaa työstetään ympäristö- ja ilmasto-ohjelmaa. Tietoa kunnan ilmastotyöstä löytyy verkkosivuilta: nurmijarvi.fi/ilmastotyo.
Angervuori esitteli työkaluja, joita kuntalaiset ja yhdistykset voivat käyttää ilmastotekojen suunnitteluun.  Ilmastopalapeli on suunnittelu- ja opetuspeli, joka havainnollistaa elämäntapojen hiilijalanjäljen vähennystavoitteita ja opastaa tekemään vähähiilisen elämäntavan suunnitelmaa vuoteen 2030. Pelin aluksi lasketaan oma hiilijalanjälki Sitran elämäntapatestillä. Tämän jälkeen pelissä valitaan hiilijalanjälkeä pienentäviä tekoja, suunnitellaan näiden toteutusta ja valitaan pari nykyisiä elintapoja ympäristöystävällisempää tekoa, joita kokeillaan ensimmäiseksi. Ilmastopalapeliä voi lainata kirjastoista tai ottamalla suoraan yhteyttä alueisännöitsijään tai ympäristöasiantuntijaan.
Angervuori esitteli myös Varsinais-Suomen Kylät ry:n kehittämän Ilmastokestävä kylä – työkirjan, jonka tavoitteena on kannustaa yhdistyksiä tulevaisuustyöhön ja kestävyysasioiden pohtimiseen. Lisäksi se auttaa yhdistyksiä ymmärtämään, mitä ilmastotyö ja kestävän kehityksen toimenpiteet voivat olla omassa toiminnassa.
Illan lopuksi Rajamäen kyläyhdistys oli järjestänyt tutustumisen Tykkitorneille, jossa kuultiin torneista Tehdas- ja alkoholimuseo Rajamäen Ryypin oppaan, Petri Lehtosen esittelemänä.
Iltaan osallistui parikymmentä henkilöä: edustaja tai edustajia kuudesta Kyläasiain neuvottelukuntaan kuuluvasta 11 yhdistyksestä, kaksi kunnanhallituksen nimittämää jäsentä,  neuvottelukunnassa asiantuntijaroolissa toimiva EMO ry:n edustaja, neuvottelukunnan puheenjohtajana toimiva kunnanjohtaja, neuvottelukunnan sihteeri sekä kunnan ilmastoasiantuntijoina alueisännöitsijä ja ilmastoasiantuntija.

Mikä on kyläasiain neuvottelukunta?

Vuodesta 2017 toimineen Kyläasiain neuvottelukunnan tehtävänä on toimia vuoropuhelukanavana maaseutukylien, taajaman osien, asukasyhdistysten  ja kunnan välillä. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii kunnanjohtaja. Jäseninä on kaksi kunnanhallituksen nimeämää luottamushenkilöä,  EMO ry:n edustaja, sekä kylien, taajaman osien tai asukasyhdistysten nimeämät edustajat. Kyläasiain neuvottelukunta kokoontuu kaksi kertaa vuodesta. Toinen tapaamisista on jäsenille tarkoitettu kokous ja toinen kyläasiain ilta, johon voivat osallistua myös ei-jäsenet. Kyläasiain neuvottelukunnan verkkosivut löytyvät kunnan sivuilta.

Takaisin listaukseen