Ajankohtaista

Päätöksenteko

Kyläasiain illassa tietoa ja kokemusten vaihtoa kylätoiminnan kehittämiseen

15.5.2023

Keskiviikkona 10.5.2023 järjestettiin Valkjärven koululla Kyläasiain ilta, jossa jaettiin tietoa ja vaihdettiin kokemuksia kylien kehittämisen suhteen. Illan järjesti Kyläasiain neuvottelukunta yhteistyössä Valkjärven kyläyhdistyksen kanssa. Kyläasian ilta on kyläasiain neuvottelukunnan uusi tapaamismuoto, johon ovat tervetulleita myös neuvottelukuntaan kuulumattomat kylä- tai asukasyhdistykset tai kuka tahansa kyläasioista kiinnostunut kuntalainen. Keskiviikon tilaisuus oli järjestyksessään ensimmäinen Kyläasiain neuvottelukunnan järjestämä kyläilta.

Iltaan osallistui parikymmenhenkinen kylätoiminnan kehittämisestä kiinnostunut porukka. Mukana oli jäseniä kuudesta jo Kyläasiain neuvottelukuntaan kuuluvasta 11 yhdistyksestä, sekä jäseniin kuuluvat kaksi kunnanhallituksen nimittämää jäsentä, neuvottelukunnan puheenjohtajana toimiva kunnanjohtaja, sekä asiantuntijaroolissa toimiva EMO ry:n edustaja. Lisäksi mukaan saatiin myös yksi toistaiseksi toimintaan osallistumaton yhdistys parin jäsenensä voimin.

Illan teemana oli kylätoiminnan kehittämisen rahoitusmahdollisuudet, sekä kokemustenvaihto eri rahoitusmahdollisuuksien käyttämisestä. Kyläasiain neuvottelukunnan sihteeri, palvelumuotoilija Piia Nurkka, kertoi ensin kunnan tarjoamista avustusmahdollisuuksista kylä- tai asukasyhdistyksille. Näitä ovat osallistuva budjetointi (jos määräraha toteutukselle myönnetään), kulttuuriavustukset, sekä kunnanhallituksen avustus vähävaraisten yleishyödyllisten järjestöjen tilavuokra-alennuksiin ja nuorisoseuran-, raittiusseuran- ja työväentalojen käyttö- ja hoitokuluavustuksiin.

Tärkeä rahoitusmahdollisuus kylätoiminnan kehittämiseen on Leader-hankerahoitus, jota esitteli Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry:n toiminnanjohtaja Esko Pietari. Ensimmäinen uuden kauden Leader-rahoitushaku on alkamassa piakkoin. Jaettavana on vuoteen 2027 asti viiden eri teeman kesken 2 miljoonan euroa sekä yleishyödyllisille toimijoille, että yrityksille. Pietari kehotti yhdistyksiä aktivoitumaan heti haun alkaessa ja ottamaan tarvittaessa yhteyttä EMO ry:n, josta annetaan neuvoja ideoiden kehittelyyn ja hankkeiden valmisteluun. Hakijan kokemuksia Leader-hankerahoituksen hakemisesta ja raportoinnista jakoi Lepsämän kyläyhdistyksen puheenjohtaja Henna Hurttala. Lepsämän kyläyhdistys sai edellisellä rahoitushakukaudella vuonna 2022 rahoituksen kylätalo Toukolan kunnostukseen. Hurttalan jakamat kokemukset konkretisoivat mitä hankesuunnittelun, hakemuksen teon ja toteutuksen vaiheissa on hyvä huomioida, jotta prosessi etenee sujuvasti. Hurttala nosti esiin esimerkiksi hakupalvelu Hyrrän, jonka käyttöedellytys on, että hakijalla on valtuutus tehdä rahoitushakemuksia yhdistyksen nimissä. Valtuutukset on hoidettava kuntoon tai tarkistettava että ne ovat kunnossa ennen hakemuksen jättämistä.

Asiaohjelman lopuksi Valkjärven kyläyhdistyksen hallituksen jäsen Jani Hautala esitteli Valkjärven kyläyhdistyksen toimintaa, joka perustuu vuonna 2013 laaditun kyläsuunnitelman toteuttamiseen. Aktiivisesta toiminnasta nostettiin esille esimerkiksi koulun oppilaille järjestetyt luontoviikot, liikkumista edistävät hankkeet, kuten monitoimikentän, luistelukatoksen ja frisbeegolfradan rakentaminen, sekä liikenneturvallisuuden parantamiseen tähtäävät hankkeet. Kyläyhdistyksellä on kokemusta useista eri rahoitusmahdollisuuksista: osallistuvan budjetoinnin avulla on kunnostettu Kuhakosken kaiteet, Leader-rahoituksella on toteutettu frisbeegolfrata, sekä luistelukatos ja kulttuuriavustukset ovat mahdollistaneet tapahtumien järjestämisen. Lisäksi kyläyhdistys on toteuttanut rahankeräyksen, jonka turvin rakennettiin monitoimikenttä.

Lopuksi jalkauduttiin ulos testaamaan kyläyhdistyksen toteuttamaa 8-korista frisbeegolfrataa. Kotiin viemisinä iltaan osallistuneille jäi varmasti usko siihen, että yhteistyössä on voimaa, niin kylien sisällä kuin niiden kesken!

Kyläasiain neuvottelukunnan toiminnasta voi lukea lisää tältä sivulta. Toiminnassa on tällä hetkellä mukana 11 kylä- tai asukasyhdistystä, joiden kesken järjestetään kaksi tapaamista vuodesta.

Takaisin listaukseen