Varhaiskasvatus­palvelut

Esiopetus

Lapsen oikeus esiopetukseen on sinä vuonna kun lapsi täyttää 6-vuotta. Oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Toimintavuonna 2024-2025 esiopetuksen piiriin kuuluvat vuonna 2018 syntyneet lapset.

Esiopetuksen keskeisenä tehtävänä on edistää lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä. Varhaiskasvatus ja siihen kuuluva esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kasvun ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle oppimiselle. Esiopetus on velvoittavaa.

Esiopetukseen ilmoittautuminen Wilmassa

Lapsi tulee ilmoittaa esiopetukseen Nurmijärvellä myös seuraavissa tapauksissa

  • Lapsi, joka on kirjoilla Nurmijärvellä ja on hakeutumassa esiopetukseen toiseen kuntaan.
  • Lapsi, jolle suunnitellaan koulunkäynnin aloittamisen myöhentämistä (ns. koululykkäys). Myöhennetyn koulun aloituspäätöksen saaneilla lapsilla on oikeus esiopetukseen.
  • Lapsi, jolle on myönnetty pidennetty oppivelvollisuus ja hänellä on oikeus esiopetukseen sinä vuonna, kun hän täyttää 5-vuotta (vapaaehtoinen esiopetus EA1).
  • Lapsi, joka suorittaa 6-vuotiaana ensimmäisen tai toisen pidennetyn oppivelvollisuuteen kuuluvan esiopetusvuoden varhaiskasvatuksessa (EA1 tai EA2). Huom! Esiopetuspäätös tehdään aina vuodeksi kerrallaan.

Ohjeet kuntaan muuttaville

Nurmijärvelle muuttava lapsi ilmoitetaan esiopetukseen/kouluun Wilma-oppilashallintojärjestelmän kautta Uusi oppilas -lomakkeella. Lomakkeelle voi kirjata lisätietoja ilmoittautumiseen liittyen (esim. suunniteltu muuttopäivä ym.)

Esiopetuksen ja perusopetuksen ilmoittautumislomakkeet löytyvät osoitteesta https://nurmijarvi.inschool.fi/browsecourses

Muuta huomioitavaa ilmoittautumiseen liittyen

Esiopetusilmoittautumisessa tulee mainita, jos lapsella on jo aikaisemmin todettu erityisen/tehostetun tuen tarvetta varhaiskasvatuksessa tai kotona. Esiopetuksessa järjestettävän tuen suunnitteluun liittyy näissä tapauksissa esiopetusyksikön konsultoiva erityisopettaja.

Päätös lapselle osoitetusta esiopetuspaikasta näkyy huoltajille Wilmassa.

Ohjeet tunnusten luomiseen ja esiopetusilmoittautuminen löytyvät

https://www.nurmijarvi.fi/kuntalaisen-palvelut/lasten-nuorten-ja-perheiden-palvelut/opetus-ja-koulutus/wilma/

Ongelmatilanteessa (tunnus & ilmoittautuminen) apua saat: wilmatuki@nurmijarvi.fi 

Esiopetus pähkinänkuoressa

Toimiminen esiopetuksessa

Sähköiset järjestelmät esiopetuksessa

Lisätietoa esiopetuksesta