Varhaiskasvatus­palvelut

Esiopetus

Esiopetuksen keskeisenä tehtävänä on edistää lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä. Varhaiskasvatus ja siihen kuuluva esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kasvun ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle oppimiselle. 

Esiopetus on velvoittavaa perustuen lakiin perusopetuksesta.

Esiopetukseen ilmoittautuminen tehdään Wilma-oppilashallintojärjestelmän kautta.

Lukuvuoden 2024-2025 esiopetukseen ilmoittautuminen aukeaa tammikuun 2024 aikana ja siitä tiedotetaan vuonna 2018 syntyneiden huoltajia erikseen.

Jos lapsi kuuluu pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin, hänellä on oikeus esiopetukseen sinä vuonna, jonka kuluessa hän täyttää viisi vuotta. Myös myöhennetyn koulun aloituspäätöksen saaneilla lapsilla on oikeus esiopetukseen. 

Ilmoittautuminen Nurmijärven Wilma -järjestelmään tulee tehdä, vaikka lapsi olisi hakeutumassa esiopetukseen muualle. 

Ilmoittautumisen yhteydessä huoltaja valitsee alueen (Klaukkala, Kirkonkylä, Rajamäki tai Muut) sen mukaan, millä alueella perhe asuu esiopetusvuotena. Esiopetusyksikkö ilmoitetaan perheille päätöksen yhteydessä viikolla 11. 

Esiopetukseen ilmoittauminen Wilmassa

Ohjeet tunnusten luomiseen ja esiopetusilmoittautuminen löytyvät

https://www.nurmijarvi.fi/kuntalaisen-palvelut/lasten-nuorten-ja-perheiden-palvelut/opetus-ja-koulutus/wilma/

Ongelmatilanteessa (tunnus & ilmoittautuminen) apua saat: wilmatuki@nurmijarvi.fi 

Lapsi tulee ilmoittaa esiopetukseen Nurmijärvellä myös seuraavissa tapauksissa

  • Lapsi, joka on kirjoilla Nurmijärvellä ja on hakeutumassa esiopetukseen toiseen kuntaan.
  • Lapsi, jolle suunnitellaan koulunkäynnin aloittamisen myöhentämistä (ns. koululykkäys)
  • Lapsi, jolle on myönnetty pidennetty oppivelvollisuus ja hänellä on oikeus esiopetukseen sinä vuonna, kun hän täyttää 5-vuotta (vapaaehtoinen esiopetus EA1)
    Lapsi, joka suorittaa 6-vuotiaana ensimmäisen tai toisen pidennetyn oppivelvollisuuteen kuuluvan esiopetusvuoden varhaiskasvatuksessa (EA1 tai EA2). Huom! Esiopetuspäätös tehdään aina vuodeksi kerrallaan

Muuta huomioitavaa ilmoittautumiseen liittyen

Esiopetusilmoittautumisessa tulee mainita, jos lapsella on jo aikaisemmin todettu erityisen/tehostetun tuen tarvetta varhaiskasvatuksessa tai kotona. Esiopetuksessa järjestettävän tuen suunnitteluun liittyy näissä tapauksissa esiopetusyksikön konsultoiva erityisopettaja.

Koulukuljetukset

Tietoa esiopetusoppilaan mahdollisesta oikeudesta maksuttomaan koulukuljetukseen sekä hakuohjeet ja linkki hakulomakkeelle löytyvät kunnan kotisivuilta polusta: Etusivu > Lapsiperheet > Koulukuljetuksen hakeminen

Lisätietoa esiopetukseen ilmoittautumisesta

Palveluohjauksen palvelunumero 040 317 2610
Palvelutoiminnan suunnittelijat Tarja Valimaa-Arotie ja Päivi Benjaminsson,
(etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi)

Päätös lapselle osoitetusta esiopetuspaikasta näkyy huoltajille Wilmassa. Ajankohdasta ilmoitetaan myöhemmin.

Oikeus esiopetukseen

Esiopetus pähkinänkuoressa

Toimiminen esiopetuksessa

Ilmoittaudu esiopetukseen

Sähköiset järjestelmät esiopetuksessa

Lisätietoa esiopetuksesta