Päikky – sähköinen hoitoaikojen varausjärjestelmä

Päikyn käyttöönotto

Ensimmäistä kertaa varhaiskasvatuksessa

Kun lapselle on myönnetty varhaiskasvatuspaikka kunnalliseen yksikköön, siirtyvät lapsen tiedot myös Päikky-järjestelmään hyvissä ajoin ennen varsinaisen hoitosuhteen alkua.

Päikky-ohjelma toimii nettiselaimen kautta Google Chrome, Mozilla Firefox ja Safari ei Internet Explorer –selaimilla.

Huoltajan tunnuksena ohjelmassa toimii matkanumero, jonka hän on ilmoittanut varhaiskasvatushakemuksessa. Tunnuksen aktivoida tämän ohjeen mukaan.

Jos huoltaja on unohtanut oman salasanansa saa hän se ”Unohtuiko salasana” toiminnolla ohjelma kirjautumissivun kautta.

Lapsi siirtyy yksiköstä toiseen

Lapsen tiedot / viestittely siirtyvät automaattisesti uuteen yksikköön sinä päivänä, kun hoitosuhde siellä alkaa. Uuden yksikön kasvattajat pystyvät näkemään lapsen hoitovaraukset jo ennen hoitosuhteen alkua.

Omat tiedot

Lapsen ja huoltajan tiedot järjestelmässä

Lapsen ja huoltajan tiedot ovat siirtyneet Päikky-järjestelmään varhaiskasvatushakemuksessa annettujen tietojen perusteella. Päiväkodissa kasvattajat näkevät lapsen molempien huoltajien tiedot. Huoltaja itse näkee oman järjestelmänsä kautta vai omat sekä huollettavansa tiedot.

Jos yhteystiedoissa on virheitä / muutoksia, ilmoitetaan niistä sähköisellä muutostietolomakkeella.

On suositeltavaa, että huoltaja kirjaa itse lapselle varahakijat järjestelmään. Varahakijat ilmoitetaan jokaiselle lapselle erikseen Omat tiedot –välilehden kautta.

Tämän lisäksi huoltajan kannattaa valita tapa, jolla hän haluaa saada ilmoituksen saapuneista Päikky-viesteistä. Tee valinta Omat tiedot –välilehden kautta oheisen ohjeen mukaisesti.

Hoitosuunnitelma

Hoitokalenteri sulkeutuu edellisen viikon maanantaina klo 23:59

Huoltajan on laadittava koko viikon mittainen hoitoaikasuunnitelma lapsen hoitovarauskalenteriin viimeistään edellisen viikon maanantaina kello 23:59 mennessä, jolloin varauskalenteri sulkeutuu.

Huoltajan on mahdollista tehdä lapselle oletussuunnitelma, jolloin tämä aktivoituu kalenterin sulkeutuessa, jos sulkeutuvalle viikolle ei olla tehty muutoksia kalenterin auki ollessa.

Suunnitelman voi kopioida perheen toiselle lapselle, joka on hoidossa samassa talossa. Ohessa ohje suunnitelman tekemisistä ja kopioimista varten.

Tehtyä oletussuunnitelmaa huoltaja voi muuttaa kalenterin auki ollessa oheisen ohjeen mukaan.

Lukkiutunut varauskalenteri

Muutokset sulkeutuneeseen varauskalenteriin

Hoitovarauskalenteri sulkeutuu edellisen viikon maanantaina kello 23:59, jonka jälkeen lapselle tehtyä hoitovaraussuunnitelmaa ei voi enää muuttaa.

Kalenterin sulkeutumisen jälkeen huoltajat ilmoittavat muutoksista Päikyn Ilmoita muutos –toiminnolla oheisen ohjeen mukana. Valittavina on vaihtoehdot Sairas ja Poissa.

Jos lapselle tarvitaan hoitoa sellaisena päivänä, jolloin varausjärjestelmään on ilmoitettu suunniteltu poissaolo, huoltaja ottaa yhteyttä suoraan päiväkodin johtajaan puhelimitse varmistaakseen, että lapselle on tilaa päiväkodissa.

Jos lapselle tarvitaan hoitoa eri aikaan kuin, mitä hoitovaraussuunnitelmaan on ilmoitettu, huoltaja ottaa yhteyttä suoraan päiväkodin johtajaan puhelimitse varmistaakseen, että lapselle on tilaa päiväkodissa. Eli jos hoidontarve alkaa aikaisemmin tai päättyy myöhemmin kuin alun perin on ilmoitettu. Jos taasen hoidontarve on vähäisempi kuin alun perin hoitovaraussuunnitelmaan on ilmoitettu, on huoltajan hyvä laittaa asiata Päikky-viesti päiväkotiin.

Perheen muuttuvissa tilanteissa kasvattajat eivät muuta hoitovarauksia perheen tekemään lapsen  hoitovaraussuunnitelmaan.

Viestit ja kyselyt

Viestit

Huoltaja saa päiväkodilta viestejä, jotka ovat tarkoitettu useammalle lapselle tai vain huoltajan omalle lapselle. Viestien vastaanottaja ei voi nähdä keille kaikille viesti on lähetetty. Huoltajan vastatessa viestiin viesti menee vain päiväkodin kasvattajalle. Näin ollen muut huoltajat eivät voi nähdä toisen huoltajan vastauksia viesteihin. Huoltaja voi poistaa vain osan saamistaan viesteistä. Lisätietoa viestitoiminnosta löytyy täältä.

Huoltajan on hyvä tarkistaa, että hänen omat asetukset ovat saapuneen viestin ilmoituksien osalta toivotulla tavalla.

Kyselyt

Päiväkodista lähetetään perheille esim. loma-aikaa koskevia kyselyitä. Niihin vastaamiseen löytyy ohje täältä. Noudattamalla kyselyn ohjeita useissa tapauksissa perheen hoitovarausilmoitukset siirtyvät suoraan lapsen hoitovarauskalenteriin. Näin ei kuitenkaan valitettavasti aina ole, joten perheen on hyvä tarkistaa hoitovarauskalenteri aina ennen sen sulkeutumista.

Tägit / Tägääminen

Tägääminen on aina aikuisen vastuulla

Lapsen molemmille huoltajille jaetaan oma tägi, jotka on valmiiksi aktivoitu.

Muut lasta hakevat / tuovat henkilöt hoitavat kirjaamisen manuaalisesti.

Jos huoltajalla ei ole tägiä mukana,voi hänkin kirjata lapsen sisään / ulos manuaalisesti. Tämä on nopea toimenpide. Kaikissa tilanteissa tägäämisen tee aina aikuinen!

Jos tägi häviää, ota yhteys päiväkodin henkilökuntaan. Tägi itsessään ei sisällä mitään henkilötietoja!

Hoitosuhde päättyy – tägien palauttaminen

Kun lapsi vaihtaa kunnallista varhaiskasvatusyksikköä koodautuu tägi automaattisesti uuteen hoitopaikkaan samana päivänä kun vaihto tapahtuu. Kun lapsen hoitosuhde päättyy, palauttaa perhe tägit päiväkodille.

Päikky

Päikky on varhaiskasvatuksen käytössä oleva sähköinen järjestelmä, joka on tarkoitettu lasten hoitoaikojen suunnitteluun sekä seurantaa. Järjestelmää käytetään myös varhaiskasvatuksen ja huoltajien väliseen viestintään.

Päikky toimii Google Chrome, Mozilla Firefox ja Safari ei Internet Explorer -selaimilla

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuivat 1.8.2019 alkaen. Perheiden kannattaa jatkossa entistä tarkemmin kirjata lapsen hoitovaraukset Päikyn kalenteriin sen aukioloaikana.

Uudistuksella pyritään kohdentamaan henkilökunnan läsnäolot paremmin lasten ennalta ilmoitettuihin hoitoaikoihin.

Päikkyyn liittyvissä asioissa sinua palvelevat:

Löysitkö sivulta etsimäsi tiedon?