Varhaiskasvatus ja esiopetus; hakeminen, aloittaminen ja irtisanominen

Hakeminen

Varhaiskasvatus

Elokuussa varhaiskasvatukseen tulevien lasten päätökset varhaiskasvatuspaikasta postitetaan huoltajille toukokuun puolesta välistä alkaen, jos huoltajien hakemus on tullut meille 31.3. mennessä. Muina aikoina varhaiskasvatuksessa aloittaville päätökset lähetetään noin kuukautta ennen varhaiskasvatuksen aloitusta. Syyskuussa varhaiskasvatukseen tulevien lasten hakemuksia aletaan käsitellä kesällä.

Lisätietoa palveluohjauksesta

Lisätietoa varhaiskasvatuksesta

Esiopetus

Esiopetukseen ilmoittaudutaan sähköisellä hakemuksella, joka on avoinna kalenterivuosittain erikseen ilmoittevana ajankohtana. Muina aikoina ilmoittautumisohjeet saa varhaiskasvatuksen palveluohjauksen palvelunumerosta 040 317 2610 tai palvelutoiminnan suunnittelijoilta Tarja Valimaa-Arotie ja Päivi Benjaminsson sähköposti etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi.

Lisätietoa esiopetuksesta sekä ilmoittautumisohjeet löydät täältä.

Varhaiskasvatuspaikan vastaanottaminen, peruminen tai hoidontarpeen siirtäminen

Kun huoltajat ovat saaneet päätöksen lapselle myönnetystä varhaiskasvatuspaikasta kannattaa vielä tarkistaa, että päätöksessä oleva päivämäärä vastaa varhaiskasvatuksen aloituksen suunniteltua päivämäärää, sillä varhaiskasvatuksen asiakasmaksu alkaa kertyä sopimuksen ensimmäisestä päivästä alkaen.

Huoltajat ilmoittavat suoraan palveluohjaukseen, jos he siirtävät lapsen varhaiskasvatuksen aloittamisen ajankohtaa tai eivät ota heille tarjottua varhaiskasvatuspaikkaa vastaan. Jos päätös on toivotun mukainen, ei huoltajien tarvitse tehdä mitään.

Varhaiskasvatusyksiköstä ollaan huoltajiin yhteydessä. Katso kohdat palvelu- ja aloituskeskustelut.

Aloituskeskustelu

Ennen varhaiskasvatuksen alkua varhaiskasvatuksen opettaja, lastenhoitaja tai perhepäivähoitaja ottaa yhteyttä huoltajiin sopiakseen tapaamisen. Aloituskeskustelussa huoltajilla on mahdollisuus kertoa kasvattajalle lapsestaan sekä ajatuksistaan lapsen kasvuun liittyen. Tapaamisessa huoltajat ja lapsen varhaiskasvatuksen aloituksesta vastaava kasvattaja suunnittelevat yhdessä lapsen tutustumisjakson varhaiskasvatuspaikkaan.

Kun lapsen varhaiskasvatus on alkanut ja tutustumista on tapahtunut puolin ja toisin, kasvattaja laatii yhteistyössä huoltajien kanssa lapsen varhaiskasvatussuunnitelman.

Aloituskeskusteluun osallistuvat kasvattaja, huoltajat ja lapsi mahdollisuuksien mukaan. Siihen varataan aikaa n. yksi tunti.

Tutustuminen varhaiskasvatukseen

Aloituskeskustelujen jälkeen lapsi tutustuu yhdessä huoltajan kanssa tulevaan varhaiskasvatuspaikkaan.

Tutustumisjakson tarkoituksena on, että lapsi kokee päivittäisen siirtymisen huoltajalta varhaiskasvatukseen turvalliseksi. Tätä edesauttaa se, että lapselle muodostuu kuva varhaiskasvatuspäivästä sen eri vaiheineen jo ennen varhaiskasvatuksessa aloittamista. Toivottavaa olisi, että huoltaja tutustuisi lapsensa kanssa mahdollisimman moniin päivän eri toimintoihin kuten ruokailuun, ulkoiluun ja lepoon.

Tutustumisen aikana lapsi voi jäädä sovitusti kerran varhaiskasvatus- tai perhepäivähoitopaikkaan 1-2 tunniksi ilman huoltajia. Lapsi voi korvauksetta syödä yhden aterian varhaiskasvatuspaikassa tutustumisjakson aikana.

Tutustumisen aikana ryhmän kasvattajat ovat vastuussa lapsiryhmästä ja huoltaja vastaa omasta lapsestaan. Lapsen vakuutus varhaiskasvatuspäivien osalta astuu voimaan hoitosopimuksen voimaan astuessa.

Yksikön vaihtaminen

Lapsen siirtyminen varhaiskasvatuspaikasta toiseen

Kun lapsen varhaiskasvatuspaikkaa halutaan vaihtaa, tulee huoltajan jättää uusi varhaiskasvatushakemus.

Lapsen siirtyessä varhaiskasvatusyksiköstä toiseen kasvattajat yhdessä huoltajan kanssa sopivat tarpeellisen tiedonsiirron lapsen asioista. Näin toimitaan silloin kun lapsi vaihtaa yksikköä kunnallisesta toiseen kunnalliseen, yksityisestä yksiköstä kunnalliseen tai kunnallisesta yksiköstä yksityiseen.

Tiedonsiirto voi tapahtua puhelimitse tai erillisenä tapaamisena. Tavoitteena on sujuva siirtyminen vanhasta varhaiskasvatuspaikasta uuteen.

Maksut ja muuttuneet tiedot

Varhaiskasvatusmaksun määräytyminen

Lapsen varhaiskasvatusmaksu määräytyy perheen koon, tulojen ja lapselle tehdyn hoitosopimuksen mukaan. Huoltajien tulee toimittaa tulotiedot viimeistään sen kuukauden loppuun mennessä, jolloin varhaiskasvatus on alkanut. Mikäli tulotietoja ei ole toimitettu määräpäivään mennessä, peritään huoltajilta korkein maksu. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja ei korjata takautuvasti.

Huoltajat ilmoittavat tulotietonsa varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrittämistä varten sähköisellä tulotietolomakkeella.

Lisätietoja varhaiskasvatusmaksuista

Irtisanominen

Kunnallinen varhaiskasvatus ja esiopetus

Huoltaja irtisanoo varhaiskasvatus-, esiopetus- tai kerhopaikan sähköisellä irtisanomislomakkeella ennen varhaiskasvatuksen päättymistä. Jos varhaiskasvatus päättyy kesken kalenterikuukauden, maksu päättyy viimeiseen varhaiskasvatuspäivään.

Kunnallinen varhaiskasvatuspaikka myönnetään lapselle 31.7. asti sinä vuonna, kun lapsi siirtyy kouluun. Esiopetuspaikka myönnetään lapselle esiopetuskauden loppuun asti. Jos lapsi käyttää koko hänelle myönnetyn ajan, ei näitä paikkoja tarvitse erikseen irtisanoa.

Huoltajat palauttavat heille annetut tarvikkeet esim. Päikyn tägit varhaiskasvatusyksikköön ennen varhaiskasvatuksen päättymistä.

Yksityinen varhaiskasvatus ja esiopetus

Irtisanomisaika saattaa poiketa yksityisen varhaiskasvatuksen tuottajalla. Tarkista asia suoraan heiltä.