Tukea oppimiseen

Tukea oppimiseen esiopetuksessa

Esiopetusikäiset lapset kuuluvat perusopetuslain mukaiseen kasvun ja oppimisen tuen piiriin. Kasvun ja oppimisen tukeminen sisältyy päivittäiseen yhdessäoloon ja vuorovaikutukseen. Lapsi kohdataan yksilönä, mutta kuitenkin aina niin, että hän on samalla osa yhteisöä. Yhteisöön liittyminen, toisten huomioiminen ja huomioonottaminen sekä omien halujen ja tarpeiden säätelyn oppiminen ovat tärkeitä esiopetusikäisen taitoja.

Tuen rakentamisen lähtökohtana on kunkin lapsen vahvuudet. Esiopettajat käyvät huoltajien kanssa esiopetuskeskustelun syksyllä. Tämä on osa kaikille lapsille suunnattua yleistä tukea. Keskustelussa kuullaan lasta ja huoltajaa ja laaditaan yhteinen suunnitelma lapsen esiopetuksen toteuttamiseksi. Siinä hyödynnetään koko esiopetusryhmän voimavaroja ja ryhmän lasten keskinäistä vuorovaikutusta. Tavoitteena on tukea lasten itsetuntoa, vuorovaikutustaitoja, motivaatiota ja oppimaan oppimisen taitoja.