Päiväkodit, kerhot ja avoimet päiväkodit

Avoimet päiväkodit ja leikkipuisto

Toiminnasta:

Avoimet päiväkodit ja leikkipuisto ovat kohtaamispaikkoja kotona lastaan hoitaville perheille, isovanhemmille ja perhepäivähoitajille. Toiminnan tarkoituksena on lisätä perheiden yhdessä tekemistä, vahvistaen vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutusta. Perheillä on mahdollisuus saada tukea lasten kasvatukseen, tutustua uusiin ihmisiin, löytää leikkiseuraa ja osallistua ohjattuun toimintaan.

Tervetuloa avoimeen varhaiskasvatukseen vain täysin terveenä!

Avoimet päiväkodit ja leikkipuisto: