Kulttuuripalvelut

Kulttuuripalkinto Konstiniekka ja tunnustuspalkinnot

Hyvinvointilautakunta päättää Nurmijärven kunnan kulttuuripalkinnon Konstiniekan ja tunnustuspalkintojen saajista. Palkintoihin ei kohdistu hakumenettelyä. Palkinnot voidaan myös päättää jättää jakamatta.

Konstiniekka

Kulttuuripalkinto Konstiniekka voidaan myöntää:

  • jollakin taiteen alalla ansioituneelle nurmijärveläiselle/Nurmijärvellä vaikuttaneelle henkilölle tai ryhmälle
  • nurmijärveläiselle tai Nurmijärvellä ansiokkaasti toimineelle yhdistykselle
  • Nurmijärven kulttuurielämään ansioituneesti vaikuttaneelle nurmijärveläiselle henkilölle

Konstiniekka sisältää kunniakirjan ja 3.000 euron rahapalkinnon. Konstiniekan saaja julkistetaan Aleksis Kiven päivänä.

Tunnustuspalkinto

Tunnustuspalkintoja voidaan harkinnan mukaan myöntää nurmijärveläisille henkilöille tai yhdistyksille tunnustuksena taiteellisesta työstä tai yleishyödyllisestä toiminnasta paikallisen kulttuurielämän hyväksi.

Tunnustuspalkinto sisältää kunniakirjan ja rahapalkinnon. Tunnustuspalkintoja voidaan harkinnan mukaan jakaa yksi tai useampia.

Tunnustuspalkintojen saaja/saajat julkistetaan Aleksis Kiven päivänä.