Kulttuuripalvelut

Tietoa tapahtumien järjestäjille

Tapahtumajärjestäjän on huomioitava toiminnassaan koronatilanteeseen liittyvät ohjeet ja määräykset.

Aluehallintovirasto antaa määräyksiä muun muassa siitä, kuinka paljon tapahtumiin saa ottaa yleisöä. Tarkista aina voimassaoleva tieto Avin verkkosivuilta https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen antamassa ohjeessa kerrotaan, miten koronavirustartuntoja ehkäistään yleisötilaisuuksissa. Varmista aina, että luettavanasi on viimeisin ohje. Ohje on julkaistu Avin verkkosivuilla kohdassa ”Miten yleisötilaisuuksia voi järjestää turvallisestihttps://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta#accordion-FkUhWGKAqmTQ

Pelastusviranomaiselta saa tietoa tapahtumien turvallisuuteen liittyvistä asioista.

Tapahtumatilan ja niitä toiminnassaan käyttävän toimijan on laadittava kirjallinen suunnitelma siitä, miten se toteuttaa kulloinkin voimassa olevissa päätöksissä asetetut velvollisuudet ja rajoitukset. Terveysturvallisuussuunnitelma on pyynnöstä esitettävä kunnalle, kuntayhtymälle tai aluehallintovirastolle ja pidettävä asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien nähtävillä.

Varmista aina, että sinulla on käytössäsi viimeisein päivitetty ohje tai määräys.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on kumonnut yleisötilaisuuksia koskevat rajoitukset 14.2.2022 alkaen. Keusote on luopunut 14.4.2022 alkaen alueellisesta väestön maskisuosituksesta. Kasvomaskin käytössä painotetaan entistä enemmän yksilön omaa harkintaa. Korona leviää edelleen Keski-Uudenmaan alueella ja jokainen voi oman harkintansa mukaan edelleen käyttää maskia esimerkiksi sellaisissa sisätiloissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa. Tapahtumajärjestäjän on edelleen huolehdittava tapahtumien terveysturvallisuudesta, kuten tehostetusta hygieniasta.

Poliisi- ja pelastusviranomaiset edellyttävät, että yleisötapahtuman järjestäjä huomioi turvallisuusasiat suunnitelmallisesti.  

Järjestäjä on vastuussa järjestyksen ja turvallisuuden säilymisestä tapahtumassa.

Tapahtuman järjestäjä vastaa vaadittavien lupien hankkimisesta ja ilmoitusten tekemisestä. Lupa-, ilmoitus- ja turvallisuusasiat pitää hoitaa kuntoon hyvissä ajoin ennen tapahtuman järjestämistä.

Viranomaisiin kannattaa olla yhteydessä heti tapahtuman suunnittelun alkuvaiheessa, jotta järjestäjälle jäisi aikaa reagoida viranomaisten esittämiin vaatimuksiin.

Isoja ja pieniä tapahtumia koskevat erilaiset vaatimukset lupien ja ilmoitusten suhteen. Myös esimerkiksi tapahtuman sisällöllä ja järjestämispaikalla on vaikutusta vaatimuksiin. 

Poliisin verkkosivuilta löytyvään ”ilmoitus yleisötilaisuudesta” -lomakkeeseen on listattu asioita, jotka tapahtumajärjestäjän tulee ottaa huomioon soveltuvin osin. Listaan kannattaa tutustua jo siinä vaiheessa, kun vasta harkitsee tapahtuman järjestämistä.

Tapahtuman järjestäjän pitää varautua tapahtuman koosta ja luonteesta riippuen muun muassa elintarvikkeiden ja alkoholin myyntiin liittyvien lupien hankintaan/ilmoitusten tekemiseen, autojen parkkiin ohjaukseen ja/tai liikenteenohjaukseen, jätteiden siivoamisen organisointiin, järjestyksenvalvontaan, ensiapupäivystyksen hankkimiseen ja meluilmoituksen tekemiseen.

Lisätietoa tapahtumien järjestämiseen liittyvistä luvista ja ilmoituksista saa poliisin ja pelastuslaitoksen verkkosivuilta.

Suunnitteletko tapahtuman järjestämistä?

Alle on listattu asioita, joita tapahtuman järjestämisessä tulee ottaa huomioon. Lista ei ole täydellinen ja vaatimuksiin saattaa tulla muutoksia, joten tapahtuman järjestäjän pitää aina tarkistaa suoraan viranomaisilta, mitkä vaatimukset ovat voimassa ja mitkä niistä koskevat suunnitteilla olevaa tapahtumaa.