Kulttuuripalvelut

Tietoa tapahtuman järjestäjille

Ennakointi ja suunnittelu

Tapahtuman järjestäjä on vastuussa järjestyksen ja turvallisuuden säilymisestä tapahtumassa.

Poliisi ja pelastusviranomainen edellyttävät, että yleisötapahtuman järjestäjä huomioi turvallisuusasiat suunnitelmallisesti. Suunnitteluun pitää varata riittävästi aikaa.

Järjestäjä vastaa vaadittavien lupien hankkimisesta ja ilmoitusten tekemisestä. Lupa-, ilmoitus- ja turvallisuusasiat pitää hoitaa kuntoon hyvissä ajoin ennen tapahtuman järjestämistä.

Isoja ja pieniä tapahtumia koskevat erilaiset vaatimukset lupien ja ilmoitusten suhteen. Myös esimerkiksi tapahtuman sisällöllä, kohderyhmällä ja järjestämispaikalla on vaikutusta vaatimuksiin. 

Suunnitteletko tapahtuman järjestämistä?

Alle on listattu asioita, joita tapahtuman järjestämisessä tulee ottaa huomioon. Lista ei ole täydellinen ja vaatimuksiin saattaa tulla muutoksia, joten tapahtuman järjestäjän pitää aina tarkistaa suoraan viranomaisilta, mitkä vaatimukset ovat voimassa ja mitkä niistä koskevat suunnitteilla olevaa tapahtumaa.