Kulttuuripalvelut

Tietoa tapahtumien järjestäjille

Tapahtumajärjestäjän on huomioitava toiminnassaan koronatilanteeseen liittyvät ohjeet ja määräykset.

Aluehallintovirasto antaa määräyksiä muun muassa siitä, kuinka paljon tapahtumiin saa ottaa yleisöä. Tarkista aina voimassaoleva tieto Avin verkkosivuilta www.avi.fi > ajankohtaista > tiedotteet > 2020.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen antamassa ohjeessa kerrotaan, miten koronavirustartuntoja ehkäistään yleisötilaisuuksissa.
Ohje koronavitustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä (julkaistu 14.5.2020).

Pelastusviranomaiselta saa tietoa tapahtumien turvallisuuteen liittyvistä asioista.

Varmista aina, että sinulla on käytössäsi viimeisein päivitetty ohje tai määräys.

Poliisi- ja pelastusviranomaiset edellyttävät, että yleisötapahtuman järjestäjä huomioi turvallisuusasiat suunnitelmallisesti.  

Järjestäjä on vastuussa järjestyksen ja turvallisuuden säilymisestä tapahtumassa.

Tapahtuman järjestäjä vastaa vaadittavien lupien hankkimisesta ja ilmoitusten tekemisestä. Lupa-, ilmoitus- ja turvallisuusasiat pitää hoitaa kuntoon hyvissä ajoin ennen tapahtuman järjestämistä.

Viranomaisiin kannattaa olla yhteydessä heti tapahtuman suunnittelun alkuvaiheessa, jotta järjestäjälle jäisi aikaa reagoida viranomaisten esittämiin vaatimuksiin.

Isoja ja pieniä tapahtumia koskevat erilaiset vaatimukset lupien ja ilmoitusten suhteen. Myös esimerkiksi tapahtuman sisällöllä ja järjestämispaikalla on vaikutusta vaatimuksiin. 

Poliisin verkkosivuilta löytyvään ”ilmoitus yleisötilaisuudesta” -lomakkeeseen on listattu asioita, jotka tapahtumajärjestäjän tulee ottaa huomioon soveltuvin osin. Listaan kannattaa tutustua jo siinä vaiheessa, kun vasta harkitsee tapahtuman järjestämistä.

Tapahtuman järjestäjän pitää varautua tapahtuman koosta ja luonteesta riippuen muun muassa elintarvikkeiden ja alkoholin myyntiin liittyvien lupien hankintaan/ilmoitusten tekemiseen, autojen parkkiin ohjaukseen ja/tai liikenteenohjaukseen, jätteiden siivoamisen organisointiin, järjestyksenvalvontaan, ensiapupäivystyksen hankkimiseen ja meluilmoituksen tekemiseen.

Lisätietoa tapahtumien järjestämiseen liittyvistä luvista ja ilmoituksista saa poliisin ja pelastuslaitoksen verkkosivuilta.

Suunnitteletko tapahtuman järjestämistä?

Alle on listattu asioita, joita tapahtuman järjestämisessä tulee ottaa huomioon. Lista ei ole täydellinen ja vaatimuksiin saattaa tulla muutoksia, joten tapahtuman järjestäjän pitää aina tarkistaa suoraan viranomaisilta, mitkä vaatimukset ovat voimassa ja mitkä niistä koskevat suunnitteilla olevaa tapahtumaa.

Löysitkö sivulta etsimäsi tiedon?