Kulttuuri­­avustukset

Mihin avustusta voi saada ja mihin sitä ei voi saada

Avustusta voi saada

Hyväksyttäviä menoja ovat muun muassa:

 • esiintyjien palkat ja palkkiot, joista on pidätetty vero ja sosiaaliturvamaksut
 • markkinointikulut (esim. lehti-ilmoitus), painatuskulut (esim. käsiohjelmat ja julisteet)
 • tilavuokra (kuten tapahtuman järjestämistä varten vuokratun tilan tilavuokra)
 • tapahtumassa käytettävien laitteiden, kuten esim. äänentoistolaitteiden ja valokaluston vuokra
 • tekijänoikeuskorvaukset
 • viranomaisille tehtävät ilmoitukset, tapahtumanjärjestäjän vastuuvakuutus
 • tapahtumassa tai toiminnallisessa työpajassa käytettävien materiaalien ja tarvikkeiden kulut 

Avustuksen käyttämiseen liittyvistä ehdoista voi lukea lisää voimassaolevasta kulttuuriavustussäännöstä.

Avustusta ei voi saada

Kunnanhallituksen hyviksymien periaatteiden mukaan (29.1.2018 § 25) avustusta ei myönnetä

 • samaan toimintaan, johon yhdistys saa avustusta joltain toiselta kunnan toimielimeltä
 • kunnan omille yksiköille tai niiden järjestämälle toiminnalle

Avustettaviksi kuluiksi ei hyväksytä

 • alkoholi- ruokailu- ja tarjoilukuluja
 • kukittamisesta, palkitsemisesta ja muistamisesta aiheutuvia kuluja
 • laitteiden ja muun irtaimen/kiinteän omaisuuden hankkimisesta aiheutuvia kuluja pois lukien toiminnan toteuttamisessa käytettävät kuluvat tarvikkeet, materiaalit ja välineet, mutta ei kuitenkaan ilotulitteet
 • peruskoulutuksesta ja ammatillisesta koulutuksesta aiheutuvia kuluja
 • harrastus-, kilpailu- ja virkistysmatkoista aiheutuvia kuluja 

Avustusta ei saa käyttää

 • edelleen jaettavaksi stipendeinä ja palkintoina
 • henkilöiden tai toisen yhdistyksen avustamiseen