Kulttuuripalvelut

Kulttuuriavustukset

Hyvinvointilautakunta jakaa avustukset kulttuuriavustussäännön mukaisesti.

 • Avustusta haetaan sähköisellä lomakkeella
 • Sähköinen lomake löytyy kunnan verkko-asiointipalvelu Solmusta. Hakemuksia ei voi toimittaa sähköpostitse.
 • Hakemuksen täyttäminen edellyttää rekisteröitymistä Solmun käyttäjäksi. Aikaisemmin rekisteröitynyt avustuksenhakija voi käyttää olemassa olevaa profiilia.
 • Varaa aikaa hakemuksen täyttämiseen. Suositeltavaa on täyttää hakemus hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä. Hakemuksen tekemistä ei kannata jättää viimeiselle hakupäivälle.
 • Varmista, että sinulla on hakemuksessa vaadittavat liitteet pdf-muodossa, että saat liitettyä ne mukaan hakemukseen.
 • Nurmijärven Opiston piirissä toimivat yhdistykset eivät voi saada kulttuuriavustusta ohjaajan palkkakuluihin, sillä opisto saa avustusta koulutuspalveluiden kautta.

Ohjeita kulttuuriavustusta hakevalle

1. Tutustu kulttuuriavustussääntöön ennen avustuksen hakemista. Tarkista säännöstä kuka voi hakea avustusta, mihin avustusta voidaan myöntää ja mihin sitä ei myönnetä.

Kulttuuriavustussääntö 2019 (pdf)

2. Ota huomioon, avustus tulee käyttää sinä vuonna jona se on myönnetty, ja siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

3. Selvitä mahdollisimman tarkkaan etukäteen, kuinka paljon avustettavaan toimintaan, kuten esimerkiksi esiintyjien palkkioihin, tilavuokriin, lehti-ilmoituksiin ja muihin kuluihin tulee menemään rahaa.

5. Tee realistinen hakemus. Laske kuinka paljon avustusta tarvitaan, jotta avustettava kohde tai toiminta voidaan toteuttaa suunnitellulla tavalla. Jos tarvittava avustus on 500 euroa, älä hae ”varmuuden vuoksi” 800 euroa, vaan hae 500 euroa. 

6. Muista, että avustuksen käyttämisestä tulee tehdä selvitys annettuun määräaikaan mennessä. Avustus voidaan periä takaisin tai sitä ei makseta hakijan tilille, jos

 • avustuksen saaja ei anna selvitystä/tilitystä ohjeen mukaisesti
 • avustus on käytetty sääntöjen vastaisesti

Avustuksen käyttöön liittyviä rajauksia

Avustettaviksi kuluiksi ei hyväksytä

 • alkoholi- ruokailu- ja tarjoilukuluja
 • kukittamisesta, palkitsemisesta ja muistamisesta aiheutuvia kuluja
 • laitteiden ja muun irtaimen/kiinteän omaisuuden hankkimisesta aiheutuvia kuluja pois lukien toiminnan toteuttamisessa käytettävät kuluvat tarvikkeet, materiaalit ja välineet, mutta ei kuitenkaan ilotulitteet
 • peruskoulutuksesta ja ammatillisesta koulutuksesta aiheutuvia kuluja
 • harrastus-, kilpailu- ja virkistysmatkoista aiheutuvia kuluja

Avustusta ei saa käyttää

 • edelleen jaettavaksi stipendeinä ja palkintoina
 • henkilöiden tai toisen yhdistyksen avustamiseen

Mihin avustusta voi käyttää

Hyväksyttäviä menoja ovat muun muassa:

 • esiintyjien palkat ja palkkiot, joista on pidätetty vero ja sosiaaliturvamaksut
 • markkinointikulut (esim. lehti-ilmoitus), painatuskulut (esim. käsiohjelmat ja julisteet)
 • tilavuokra
 • tapahtumassa käytettävien laitteiden, kuten esim. äänentoistolaitteiden ja valokaluston vuokra
 • tekijänoikeuskorvaukset
 • viranomaisille tehtävät ilmoitukset, tapahtumanjärjestäjän vastuuvakuutus
 • tapahtumassa tai toiminnallisessa työpajassa käytettävien materiaalien ja tarvikkeiden kulut

Avustuksen käyttämiseen liittyvistä ehdoista voi lukea lisää voimassaolevasta kulttuuriavustussäännöstä.

Löysitkö sivulta etsimäsi tiedon?