Kulttuuripalvelut

Kulttuuriavustukset

Hakuaika ja hakeminen

Vuoden 2023 avustusten ensimmäinen hakuaika päättyy 30.11.2022. Toinen hakuaika on 13.3. – 31.3.2023.

Avustusta haetaan sähköisesti kunnan verkkoasiointipalvelu Solmussa. Haun alkamisesta tiedotetaan kunnan verkkosivuilla.

Yhdistyksen, joka haluaa hakea avustusta marraskuun haussa, pitää varautua hakuun tekemällä hakuaikaan mennessä valmiiksi seuraavan toimintavuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma, jotka vaaditaan hakemuksen liitteiksi.

Kulttuuriavustussääntö

Tutustu kulttuuriavustussääntöön ennen avustuksen hakemista. Tarkista kulttuuriavustussäännöstä:

-kenelle avustusta voidaan myöntää

-mihin avustusta voidaan myöntää

-mihin avustusta ei myönnetä ja mihin sitä ei saa käyttää

-valmistaudu hakemiseen tekemällä etukäteen valmiiksi avustuskohteen budjetti eli tulo- ja menoarvio

Valmistaudu myös miettimällä ja tekemällä valmiiksi avustettavan kohteen budjetti eli tulo- ja menoarvio.

Hae sähköisesti Solmussa

Avustusta haetaan sähköisellä lomakkeella verkkoasiointipalvelu Solmussa. Hakemuksia ja liitteitä ei voi toimittaa sähköpostitse.


Hakemuslomakkeisiin: Kulttuuriavustusten hakulomakkeisiin

1. Varaa tarpeeksi aikaa hakemuksen täyttämiseen. Suositeltavaa on täyttää hakemus hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä. Hakemuksen tekemistä ei kannata jättää viimeiselle hakupäivälle.

2. Varmista, että sinulla on hakemuksessa vaadittavat liitteet pdf tai word-muodossa, jotta saat liitettyä ne mukaan hakemukseen.

3. Hakemuksen täyttäminen edellyttää rekisteröitymistä Solmuun.


Hakemuksessa vaadittavat liitteet

https://www.nurmijarvi.fi/kuntalaisen-palvelut/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kulttuuri/avustukset/hakeminen-ja-selvitysten-tekeminen/

Ohjeita kulttuuriavustusta hakevalle

1. Ota huomioon, avustus tulee käyttää sen vuoden toimintaan, johon se on myönnetty, ja siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

2. Selvitä mahdollisimman tarkkaan etukäteen, kuinka paljon avustettavaan toimintaan, kuten esimerkiksi esiintyjien palkkioihin, tilavuokriin, lehti-ilmoituksiin ja muihin kuluihin tulee menemään rahaa.

3. Tee realistinen hakemus. Laske kuinka paljon avustusta tarvitaan, jotta avustettava kohde tai toiminta voidaan toteuttaa suunnitellulla tavalla. Jos tarvittava avustus on 500 euroa, älä hae ”varmuuden vuoksi” 800 euroa, vaan hae 500 euroa. 

4. Muista, että avustuksen käyttämisestä tulee tehdä selvitys annettuun määräaikaan mennessä. Avustus voidaan periä takaisin tai sitä ei makseta hakijan tilille, jos

 • avustuksen saaja ei anna selvitystä/tilitystä ohjeen mukaisesti
 • avustus on käytetty kulttuuriavustussäännön vastaisesti

5. Huomaa, että taiteilija-apuraha on tarkoitettu ammattitaiteilijoille. Taiteellisen toiminnan ammattimaisuutta arvioidaan avustuspäätöksen valmistelussa kiinnittämällä huomiota seuraaviin asioihin: 1) Hakijan suorittama taidealan tutkinto (esim. Sibelius-Akatemiassa), 2) hakijan aikaisempi näyttö taiteellisesta työskentelystä eli työkokemus taiteilijana (esim. konserttikiertueet, taidenäyttelyt museoissa ja gallerioissa, kustantajan julkaisema kirja tai levy), 3) hakijan muut taiteelliset ansiot (kuten esim. taiteellisesta työstä saadut palkinnot), 4) jäsenyys tai koejäsenyys jossakin ammattitaiteilijoiden liitossa (esim. Suomen Kirjailijaliitto, Suomen Taidegraafikot tms.). Kaikkien 1-4 kohtien ei tarvitse täyttyä, mutta taiteellisen toiminnan ammattimaisuutta arvioidaan näiden kriteerien kautta.

Mihin avustusta ei voi käyttää

Kunnanhallituksen hyviksymien periaatteiden mukaan (29.1.2018 § 25) avustusta ei myönnetä

 • samaan toimintaan, johon yhdistys saa avustusta joltain toiselta kunnan toimielimeltä
 • kunnan omille yksiköille tai niiden järjestämälle toiminnalle

Avustettaviksi kuluiksi ei hyväksytä

 • alkoholi- ruokailu- ja tarjoilukuluja
 • kukittamisesta, palkitsemisesta ja muistamisesta aiheutuvia kuluja
 • laitteiden ja muun irtaimen/kiinteän omaisuuden hankkimisesta aiheutuvia kuluja pois lukien toiminnan toteuttamisessa käytettävät kuluvat tarvikkeet, materiaalit ja välineet, mutta ei kuitenkaan ilotulitteet
 • peruskoulutuksesta ja ammatillisesta koulutuksesta aiheutuvia kuluja
 • harrastus-, kilpailu- ja virkistysmatkoista aiheutuvia kuluja

Avustusta ei saa käyttää

 • edelleen jaettavaksi stipendeinä ja palkintoina
 • henkilöiden tai toisen yhdistyksen avustamiseen

Mihin avustusta voi käyttää

Hyväksyttäviä menoja ovat muun muassa:

 • esiintyjien palkat ja palkkiot, joista on pidätetty vero ja sosiaaliturvamaksut
 • markkinointikulut (esim. lehti-ilmoitus), painatuskulut (esim. käsiohjelmat ja julisteet)
 • tilavuokra (kuten tapahtuman järjestämistä varten vuokratun tilan tilavuokra)
 • tapahtumassa käytettävien laitteiden, kuten esim. äänentoistolaitteiden ja valokaluston vuokra
 • tekijänoikeuskorvaukset
 • viranomaisille tehtävät ilmoitukset, tapahtumanjärjestäjän vastuuvakuutus
 • tapahtumassa tai toiminnallisessa työpajassa käytettävien materiaalien ja tarvikkeiden kulut

Avustuksen käyttämiseen liittyvistä ehdoista voi lukea lisää voimassaolevasta kulttuuriavustussäännöstä.