Kulttuuri­­avustukset

Hakemisessa tarvittavat liitteet

Varmista ennen hakemista, että

 • Sinulla on hakemuksessa tarvittavat liitteet pdf-tiedostoina tai word-tiedostona.
 • Liitteillä on sisältöä kuvaava nimi; taseen nimi on ”tase”, tuloslaskelman nimi on ”tuloslaskelma” jne.

Kohdeavustus, hakijana yhdistys

Kun haetaan avustusta vuodelle 2024

Vuoden 2022 toimintaa koskeva

 1. toimintakertomus 2022
 2. tilinpäätös: (a) tase 2022 ja (b) tuloslaskelma 2022
 3. tilintarkastajan/toiminnantarkastajan allekirjoittama lausunto tilintarkastuksesta 2022 
 4. allekirjoitettu pöytäkirjanote yhdistyksen vuosikokouksesta, jossa on myönnetty vastuuvapaus vuodelle 2022 (pöytäkirja on tehty vuonna 2023 ja se koskee vuoden 2022 toimintaa)

Avustuskauden eli vuoden 2024

 1. yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2024
 2. yhdistyksen talousarvio vuodelle 2024

Jos yhdistys EI OLE saanut aikaisemmin avustusta tai jos yhdistyksen tiedot ovat muuttuneet

 1. tieto tilinomistajasta –> esim. verkkopankin tiliote, jossa näkyy tilinumero ja tilin omistaja –>vaaditaan uudelta hakijalta ja hakijalta, jonka tilinumero on muuttunut
 2. yhdistyksen säännöt –> vaaditaan uudelta hakijalta ja yhdistykseltä, jonka säännöt ovat muuttuneet)
 3. yhdistysrekisteriote –> vaaditaan uudelta hakijalta, tämän saa Patentti- ja rekisterihallituksen verkkosivuilta https://yhdistysrekisteri.prh.fi/

Jos yhdistys hakee vuokra-avustusta, tarvitaan edellisten lisäksi

 1. kopio yhdistyksen toimitilan vuokrasopimuksesta

Jos yhdistys hakee ohjaaja-avustusta, tarvitaan edellisten lisäksi

 1. kopio ohjaajan työsopimuksesta

Taiteilija-apuraha, hakijana ammattitaiteilija

 1. työsuunnitelma, jossa kerrotaan mitä aiotaan tehdä, miten ja missä ajassa
 2. hakijan/työryhmän ansioluettelo(t), joista käy ilmi koulutus, taiteellinen työskentely, palkinnot ja muut ansiot
 3. muut mahdolliset liitteet, joihin hakija haluaa vedota

Kohdeavustus, hakijana tutkija/tutkijaryhmä (esim. paikallishistoriaan liittyvän teoksen tekeminen/julkaiseminen)

 1. tutkimussuunnitelma 
 2. työryhmän jäsenten ansioluettelot 
 3. asiantuntijalausunto tutkimushankkeesta (ei pakollinen, mutta voi puoltaa avustuksen saamista)

Hakijana opiskelija, nuorten taideopiskelijoiden stipendi

 1. ansioluettelo, josta käy ilmi hakijan nimi, ikä, koulutus, aktivisuus taiteen alalla
 2. ote opintorekisteristä, josta käy ilmi opintomenestys
 3. suositus/muut dokumentit, joihin hakija haluaa vedota (ei pakollinen)

Hakijana yksityishenkilö/-ryhmä, kohdeavustus tapahtuman järjestämiseen ja kulttuuriperinnön vaalimiseen (max. 300 €)

 1. tapahtuman tai toiminnan työsuunnitelma
 2. hakijan/työryhmän ansioluettelo(t), joista käy ilmi koulutus, mahdollinen taiteellinen työskentely ja muut ansiot