Syrjälän koulu

Tietoa koulutyöstä

Työ- ja loma-ajat

Koulujen työ- ja loma-ajat on julkaistu Perusopetus-osion sivulla Työ- ja loma-ajat.

Syrjälän koulun työpäivän rakenne

Oppitunti 8.15 – 9.00
Oppitunti 9.00 – 9.45
Välitunti 9.45 – 10.15
Oppitunnit 10.15 – 12.00 (sisältäen ruokailun)
Välitunti 12.00 – 12.30
Oppitunti 12.30 – 13.15
Välitunti 13.15 – 13.30
Oppitunti 13.30 – 14.15
Oppitunti 14.15 – 15.00

Kouluruokailu

Koulujen ruokalista on nähtävissä Jamix Menu -palvelun kautta.

Tietoa kouluruokailusta sekä erityisruokavalion ilmoituslomake löytyvät Aleksian sivuilta.

Syrjälän keittiön tavoittaa numerosta 040 317 2636.

Poissaolot

Oppilaan poissaoloon koulusta tulee pyytää lupa. Luvan enintään kolmen päivän poissaoloon myöntää oppilaan opettaja ja sen voi tehdä Wilmassa löytyvän lomakkeen kautta. Kolmea päivää pitempiin poissaoloihin luvan myöntää rehtori. Lomake rehtorin myöntämiin poissaoloihin löytyy myös Wilmasta. Milloin lupaa ei ole voitu ennalta pyytää, on oppilaan huoltaja velvollinen mahdollisimman pian ilmoittamaan poissaolosta oppilaan opettajalle.

Perheiden toivotaan järjestävän lomamatkansa niin, että ne sijoittuvat koulunlomien yhteyteen ja niistä on mahdollisimman vähän haittaa oppilaan koulunkäynnille. Huoltajia pyydetään huomioimaan, että poissaolojen osalta huoltaja on velvollinen huolehtimaan oppilaan läksyjen tekemisestä.

Lisätietoa sekä lupahakemuslomake löytyvät Perusopetus-osion sivulta Työ- ja loma-ajat.

Tukiopetus

Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada tukiopetusta (POL §16).

Liikuntatunnit

Oppilailla tulee olla sekä sisä- että ulkoliikuntaan soveltuva vaatetus ja tarvittavat välineet. Liikuntatunteja pidetään myös Tornimäen alueella (suunnistus), Klaukkalan kentällä (yleisurheilu) sekä jäähallilla. Siirtyminen näille paikoille tapahtuu opettajien antamien erillisten ohjeiden mukaan.

Valinnaisaineet lukuvuonna 2023-2024

Opetussuunnitelman mukaisesti 3.-5. luokkalaisilla oppilailla on yksi vuosiviikkotunti valinnaisaineita. Vallitsevan tilanteen vuoksi valinnaisaineiden järjestämisestä päätetään ja tiedotetaan myöhemmin syksyllä.

Kerhotoiminta

Kerhotoiminta pyritään aloittamaan syyskuun aikana. Tarkemmat tiedot kerhoista ilmoitetaan myöhemmin. Kerhotunnit sijoittuvat periodeittain normaalien oppituntien ulkopuolelle.

Vakuutukset ja tapaturmat

Nurmijärven kunta on vakuuttanut koulussa tai koulumatkalla tapahtuvan tapaturman varalta kaikki oppilaat.

Mikäli todetaan tarve viedä lapsi päivystyshoitoon, mukaan lähtee aina saattajaksi aikuinen. Ennen päivystykseen lähtemistä tai välittömästi sen yhteydessä, ilmoitetaan asiasta lapsen huoltajalle. Huoltaja velvoitetaan tulemaan lapsen luo päivystyspisteeseen tai hän sopii mukaan lähtevän aikuisen kanssa siitä, kuka on lapsen luona päivystyksessä. Kaikilla koulun aikuisilla on vastuu lapsen turvallisuudesta siihen saakka, kunnes vastuu lapsen hoidosta on siirtynyt huoltajalle.

Polkupyörät, potkulaudat, rullaluistimet, skeittilaudat

Suositus on, että etenkin 1. ja 2. luokkien oppilaiden vanhemmat harkitsisivat tarkkaan, onko lapsella riittävät valmiudet käyttää otsikossa mainittuja välineitä turvallisesti koulumatkoilla. Kaikkien pyöräilijöiden tulisi käyttää koulumatkoilla kypärää. Suosituksena on, että potkulautoja, rullaluistimia ja skeittilautoja ei käytettäisi koulumatkoilla.

Oppilaiden omien laitteiden käyttäminen koulutyössä

Oppilas voi käyttää omia päätelaitteitaan koulupäivien aikana opettajan antamien ohjeiden mukaisesti. Jollei erikseen mainita, laitteet on pidettävä suljettuna/äänettömänä oppituntien aikana.

Olemme sopineet koululla, että päätelaitteita ei käytetä välituntisin. Koulu ei vastaa kadonneista tai rikkoutuneista laitteista.

Nurmijärven kunnan liikuntatoimen järjestämät tapahtumat ja koululaiskilpailut

Halutessanne lapsenne voi osallistua kunnan liikuntatoimen järjestämiin kilpailuihin, joista saatte tietoa kunnan www-sivujen kautta osoitteesta www.nurmijarvi.fi. Kilpailut ovat yleensä kouluajan ulkopuolella, joten huoltajat järjestävät itse niihin kuljetuksen.

Autoilu koulun alueella

Mikäli vanhemmat tuovat lapsensa itse autolla kouluun, käyttävät he Syrjälän päiväkodin päädyssä olevaa saattoliikenteelle tarkoitettua parkkipaikkaa. Turvallisuussyistä koulun henkilökunnan pysäköintialueelle ajaminen on em. tapauksessa kielletty. Kielto on osoitettu myös liikennemerkein ja asfalttimaalauksin.

Koulun vaihto ja muuttaminen

Perheen muuttaessa paikkakunnalta toiselle tulee huoltajan viipymättä ilmoittaa muutosta sekä uuteen että vanhaan kouluun.

Opetussuunnitelma

Tutustu Nurmijärven kunnan perusopetuksen opetussuunnitelmaan sivulla Opetussuunnitelma. Opetus ja opiskelu -sivuilta löytyy hyödyllistä tietoa koulutyöstä ja opetuksen järjestämisestä Nurmijärven kunnassa.