Syrjälän koulu

Yhteystiedot

Syrjälän koulu
Syrjäläntie 35
01840 Klaukkala

Postiosoite PL 87
01840 Klaukkala

Rehtori Janne Taipale
puh. 040 317 4164

Apulaisrehtori Sanna Maijala
puh. 040 317 4035

Koulusihteeri Suvi Koivunen
puh. 040 317 2762, koululla tiistaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Muina päivinä Harjulan koululla, 040 317 2711.

Opettajainhuone puh. 040 317 2763. Opettajat tavoittaa parhaiten välituntien aikana.

Opettajat lukuvuosi 2022-23

1AB    Heli Ilvesluoto
1CD    Aija Thomsson
2AB    Jade Saarinen
2CD    Vilma Laiho vs.
3A    Sanna Maijala
3B    Otto Taipale vs.
4A    Anna-Kaisa Laakso
4B    Paula Sieppala
5A    Päivi Kankaala
5B    Tuija Tilander
6A    Jukka Anttila
6B    Sami Kempas

englanti Riina Vepsä-Luotola
A-ruotsi Essi Ruokokoski
erityisopettaja Maija Saarinen

Koulunkäynninohjaajat

Minna Hietala
Tiiu Pola
Minna Åberg

Oppilashuolto

Erityisopettaja Maija Saarinen, puh. 040 317 2797

Kouluterveydenhoitaja Tuija Pulli, puh. 050 497 0046, tuija.pulli(at)keusote.fi

Kouluterveydenhuolto on ennaltaehkäisevää palvelua, jonka tavoitteena on kouluyhteisön ja oppilaiden terveyden edistäminen sekä oppilaiden kasvun ja kehityksen tukeminen. Terveydenhoitaja tapaa oppilaita terveystarkastuksissa tai muilla käynneillä. Terveystarkastuksessa kartoitetaan kasvuun, kehitykseen ja hyvinvointiin liittyviä asioita sekä annetaan terveysneuvontaa. Myös huoltajia pyydetään osallistumaan oppilaan terveystarkastuksiin. Avovastaanottoaikana kouluterveydenhoitajan luokse voi mennä ilman ajanvarausta terveydenhoitoon ja hyvinvointiin liittyvän asian vuoksi. 

Koulukuraattori Aino Ullgren, puh. 040 807 4188

Kuraattori tukee oppilaita kaverisuhteissa, kiusaamisen kokemuksissa, kouluun tulemisen haasteissa, koulussa työskentelyn pulmissa ja poissaoloihin liittyvissä huolissa sekä motivaatiopulmissa. Kuraattoriin voi olla myös yhteydessä, jos on huolta oppilaan kotiin ja vapaa-aikaan liittyvistä asioista (esim. vuorokausirytmi, liiallinen pelaaminen, erimielisyydet perheessä). Kuraattori tukee oppilaita erilaisissa kriisitilanteissa. Kuraattoriin voi olla yhteydessä oppilas itse, huoltaja tai opettaja. Yhteydenoton jälkeen koulukuraattori arvioi tuen tarpeen ja sen kiireellisyyden yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa.

Koulupsykologi Laura Hyttinen, puh. 040 807 4170

Psykologi tukee yksilöllisesti oppilaita, joilla on esimerkiksi tavallista voimakkaampia pelkoja, jännittämistä, stressiä, ahdistusta tai muita hyvinvointia haittaavia tunne-elämän haasteita. Usein käynneillä on mukana myös vanhempi, joka arjessa on lapsen tärkein tuki. Psykologi on myös mukana suunnittelemassa oppimiseen, keskittymiseen ja toiminnanohjaukseen tarvittavia tukitoimia ja voi tarvittaessa tehdä myös näihin liittyviä tutkimuksia. 

Koulun ja oppilashuollon henkilökunnan tavoitat parhaiten Wilman kautta. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi.