Koulut

Syrjälän koulu

Syrjälän koulun piha

Syrjälän koulu on noin 230 oppilaan kaksisarjainen alakoulu, joka sijaitsee eteläisessä Klaukkalassa. Oppilaita kouluumme tulee oman lukitun alueen lisäksi Klaukkalantien läheisyydessä sijaitsevilta avoimilta oppilaaksiottoalueilta kuten Pietarinmäki, Ristipakka ja Toivola. Koulu on perustettu vuonna 1989. Samalla kampuksella toimii kunnan ruotsinkielinen koulu Vendlaskolan sekä Syrjälän päiväkoti. 

Koululla työskentelee noin 25 kasvatusalan ammattilaista. Johtoajatuksena on oppilaan yksilöllisen kasvun ja kehityksen tukeminen. Haluamme antaa oppilaille mahdollisimman hyvät edellytykset selvitä tulevaisuuden yhteiskunnassa. Pidämme tärkeänä tulevaisuuden taitojen opettamista laadukasta ja innovatiivista perusopetusta unohtamatta. Tarjoamme dialogisuuteen, toisten kunnioittamiseen ja vahvaan luottamukseen perustuvan turvallisen toimintakulttuurin, jossa kaikki tulevat kuulluiksi. Toimintamme perustuu tiimimäiseen toimintatapaan, jossa vastuut ja velvollisuudet jakautuvat tasaisesti eri toimijoiden kesken. 

Lukuvuoden 2020-2021 alussa koululla käynnistyi alkuluokkatoiminta, joka koskee koko ikäluokkaa. Tämä uusi oppilaslähtöinen toimintatapa mahdollistui hyvällä suunnittelulla ja saumattomalla yhteistyöllä Syrjälän päiväkodin varhaiskasvattajien kanssa. 

Syrjälän koulu on paikka, jonne jokaisen lapsen ja aikuisen on kivaa ja turvallista tulla.

Hyvällä yhteistyöllä rakennamme parempaa huomista. 

Janne Taipale, rehtori
Klaukkalan aluerehtori