Syrjälän koulu

Koulukiusaamisen ehkäiseminen

Toimintamalli

Kuinka kiusaaminen tunnistetaan?

 • Tahallista, toistuvaa, alistavaa
 • Ruumiillinen kiusaaminen, esim. töniminen, läpsiminen, hakkaaminen ja potkiminen
 • Henkinen kiusaaminen, esim. nälviminen, tavaroiden piilottelu ja ryhmästä eristäminen
 • Sosiogrammi on hyvä työväline selvittelytilanteissa
 • Poissaolot lisääntyvät, viivyttely, luvaton poissaolo

Kuka puuttuu asiaan?

 • Koulussa on kaikkien velvollisuus puuttua kiusaamiseen heti
 • Jatkokäsittely tapahtuu oman opettajan kanssa, tarvittaessa rehtori mukaan
 • Vanhempien velvollisuus ilmoittaa kiusaamistapauksista koululle
 • Muodostetaan tiheä aikuisten verkko; rehtori, OHR, kuraattori, KiVa- tiimi
 • Välitunnit, siirtymiset esim. saliin sekä tuntien aloitus- ja lopetusajat erityisseurantaan

Miten kiusaamistapaus hoidetaan?

 • Kiusaamista ei hyväksytä missään tilanteessa!
 • Puututaan aina tilanteeseen
 • Selvitetään, mistä tilanne aiheutunut, selvitetään eri osapuolten näkemykset
 • Pidetään vanhemmat ajan tasalla
 • Sovitaan tilanne keskustelemalla kaikkien osapuolien kanssa yksitellen ja yhdessä
 • Autetaan kiusaajaa/kiusattua, tarvittaessa OHR ja KiVa-tiimi käsittelee asiaa
 • Huolehditaan tilanteen seurannasta sovitusti säännöllisin välein
 • Hyödynnetään KiVa- koulu materiaalia ja menetelmiä

Kuka hoitaa seurannan?

 • Ensisijaisesti oma opettaja tai vaihtoehtoisesti KiVa-tiimi
 • Rehtorille raportoidaan seurannasta, rehtori osallistuu tarvittaessa seurantaan ja tarpeellisiin palavereihin, vanhemmat aktiivisesti mukana myös