Syrjälän koulu

Meidän koulumme

Ydintaidot

Eri oppiaineiden opiskelun lisäksi Syrjälän koululaiset harjoittelevat päivittäin monenlaisia taitoja. Tulevaisuuden kannalta keskeisille taidoille on olemassa monta erilaista ryhmittelyä. Syrjälässä puhumme ydintaidoista ja jaamme ne kuuteen ryhmään:

1. Oppimaan oppimisen taidot
2. Tiimityötaidot
3. Kriittisen ajattelun taidot
4. Luovuus
5. Viestintä ja vuorovaikutus
6. Globaali kansalaisuus

Lukuvuoden 2021-2022 aikana painopisteinä ovat oppimaan oppimisen taidot, kriittisen ajattelun taidot sekä luovuus.

Syrjälän koulun käytävällä kasvun puu
Ydintaidot esillä koulun aulassa.

Alkuluokkatoiminta

Syrjälän koulussa toimii syksyllä 2021 neljä alkuluokkaa. Alkuluokan tavoitteena on tiivistää yhteistyötä esi- ja alkuopetuksen välillä sekä tukea lasta koulupolun alkuvaiheessa. Alkuluokan lapsiryhmässä on mukana esikoululaisia, ykkösluokkalaisia ja kakkosluokkalaisia. Yhden alkuluokkaryhmän kanssa työskentelevään kasvattajien tiimiin kuuluvat luokanopettaja, varhaiskasvatuksen opettaja sekä lastenhoitaja. 

Oppilasagentit

Koulussamme toimii aktiivinen joukko 4.-6. luokkalaisia oppilasagentteja, jotka kouluttautuvat etenkin digilaitteiden ja sovellusten saloihin ja joita opettajat voivat varata tunneilleen avuksi. Oppilasgentiksi haetaan 4. luokan keväällä ja agenttina jatketaan mielellään 6. luokan loppuun saakka.

Oppilasagentit töissä Syrjälän koulussa
Oppilasagentit ohjaamassa animaatioiden tekemistä.

Liikkuva koulu

Syrjälän koulussa oppilaiden päivittäisen liikkumisen määrää lisätään pitkien ulkovälituntien, toiminnallisten oppituntien ja taukojumppien kautta. Oppilaat pääsevät tutustumaan erilaisiin liikuntamuotoihin ja -lajeihin sekä oppituntien että lukuvuoden aikana järjestettävien liikunnallistavien tapahtumien ja turnausten kautta. 

Oppilaskunnan toiminta

Syrjälän koulussa toimii koko koulun oppilaita edustava oppilaskunta. Oppilaskunnan hallitus on demokraattisesti valittu koulun omassa äänestystilaisuudessa. Kaikki oppilaat ovat oppilaskunnan ja kouluyhteisön jäseniä, ja jokaisella on oikeus vaikuttaa omiin asioihinsa. Oppilaskunta mm. ehdottaa ja järjestää koululle erilaisia teemapäiviä ja sitä konsultoidaan kouluun liittyvissä asioissa.