Syrjälän koulu

Meidän koulumme

Ydintaidot

Eri oppiaineiden opiskelun lisäksi Syrjälän koululaiset harjoittelevat päivittäin monenlaisia taitoja. Tavoitteena on kartuttaa lasten tulevaisuuden taitoja. Tulevaisuuden kannalta keskeisille taidoille on olemassa monta erilaista ryhmittelyä. Syrjälässä puhumme ydintaidoista ja jaamme ne kuuteen ryhmään:

1. Oppimaan oppimisen taidot
2. Tiimityötaidot
3. Kriittisen ajattelun taidot
4. Luovuus
5. Viestintätaidot
6. Maailmankansalaisuus

Lukuvuoden 2023-2024 painopistealueet ilmoitetaan syksyn edetessä.

Syrjälän koulun visio

Koko koulun vanhempainillassa keväällä 2022 keräsimme ideoita ja ajatuksia tulevaisuuden Syrjälästä. Padlet-tauluun kerättyjä aiheita voi käydä katselemassa oheisesta linkistä.

Syrjälän koulu 2030

Oppilaat osallistuivat myös pohdintoihin tulevaisuuden koulusta ja saivat ”terhotehtävien” avulla olla mukana ideoinnissa. Vanhempainillassa kootun taulun ja oppilaiden terhotehtävien pohjalta koulun johtotiimissä suunniteltiin neljä teemaviikkoa kuluvalle lukukaudelle.

Teemaviikot 2023-2024

Tulossa

Teemaviikot 2022-2023

Hyvien sanojen viikko

Hyvien sanojen viikolla harjoitellaan toisten arvostavaa kohtaamista ja kohteliasta puhetapaa.

Tavoitteena on luoda kouluun mukava ilmapiiri.

Hissun kissun-viikko

Hissun kissun-viikolla harjoitellaan rauhoittumista ja keskittymistä.

Tavoitteena on luoda kouluun hiljaisempi ympäristö, jossa on kaikkien hyvä työskennellä.

Hyvä haukku aamulla-viikko

Hyvä haukku aamulla ja koulussa (Aamupalatempaus).

Alkuluokkatoiminta

Syrjälän koulussa toimii neljä alkuluokkaa. Alkuluokan tavoitteena on tiivistää yhteistyötä esi- ja alkuopetuksen välillä sekä tukea lasta koulupolun alkuvaiheessa. Alkuluokan lapsiryhmässä on mukana esikoululaisia, ykkösluokkalaisia ja kakkosluokkalaisia. Yhden alkuluokkaryhmän kanssa työskentelevään kasvattajien tiimiin kuuluvat luokanopettaja, varhaiskasvatuksen opettaja sekä lastenhoitaja. 

Oppilasagentit

Koulussamme toimii aktiivinen joukko 4.-6. luokkalaisia oppilasagentteja, jotka kouluttautuvat etenkin digilaitteiden ja sovellusten saloihin ja joita opettajat voivat varata tunneilleen avuksi. Oppilasgentiksi haetaan 4. luokan keväällä ja agenttina jatketaan mielellään 6. luokan loppuun saakka.

Oppilasagentit töissä Syrjälän koulussa
Oppilasagentit ohjaamassa animaatioiden tekemistä.

Liikkuva koulu

Syrjälän koulussa oppilaiden päivittäisen liikkumisen määrää lisätään pitkien ulkovälituntien, toiminnallisten oppituntien ja taukojumppien kautta. Oppilaat pääsevät tutustumaan erilaisiin liikuntamuotoihin ja -lajeihin sekä oppituntien että lukuvuoden aikana järjestettävien liikunnallistavien tapahtumien ja turnausten kautta. 

Oppilaskunnan toiminta

Syrjälän koulussa toimii koko koulun oppilaita edustava oppilaskunta. Oppilaskunnan hallitus on demokraattisesti valittu koulun omassa äänestystilaisuudessa. Kaikki oppilaat ovat oppilaskunnan ja kouluyhteisön jäseniä, ja jokaisella on oikeus vaikuttaa omiin asioihinsa. Oppilaskunta mm. ehdottaa ja järjestää koululle erilaisia teemapäiviä ja sitä konsultoidaan kouluun liittyvissä asioissa.