Kunnallistekninen ilmoitus rakennuslupaa varten

Kunnallistekniikan suunnittelusta voit tilata kunnallisteknisen ilmoituksen (kadun korkeusilmoitus ja vesihuollon liitoskohtalausunto) suunnittelua ja rakennuslupaa varten. Tällä ilmoituksella on monta eri nimeä ja voit törmätä sanoihin liittämiskohtailmoitus, liitoskohtalausunto jne.  

 

Voit tilata liitoskohtalausunnon täyttämällä nettilomakkeen tai ottamalla yhteyttä kunnallistekniikan suunnitteluun. Tilauksia ottaa vastaan ensisijaisesti (paikalla ma-to)

Helena Saarela
kunnallistekniikan suunnittelija
Puh. 040 317 2490

 

Kunnallisteknisessä ilmoituksessa kerrotaan kadun korkeustiedot ko. tontin kohdalla sekä liittämiskohdat ja -korkeudet kunnan vesijohtoon ja jäte- ja sadevesiviemäriin. Kunnallistekninen ilmoitus tulee tilata suunnittelua varten hyvissä ajoin tontin ja rakennuksen suunnittelua varten.

Ilmoituksen toimitusaika on noin 1-2 viikkoa ja hinta 80 euroa.

Nurmijärven kunnan korkeusjärjestelmä on N2000.

Esimerkki kunnallisteknisestä ilmoituksesta