Kunnallistekniikan suunnittelu

Kunnallistekniikan suunnittelun tehtävinä ovat katujen, kunnallistekniikan, yleisten alueiden, kuten torien ja pysäköintialueiden suunnittelu. 

KirkonkyläSuunnittelukohde liittyy usein myös valtion hallinnoimaan yleiseen tiehen, jolloin tehdään yhteistyötä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) kanssa.

Kunnallistekniikan suunnittelu tekee yhteistyössä Nurmijärven Veden kanssa vesihuollon suunnittelua.

Yksikön tehtäviin kuuluu myös liikenneturvallisuustyö, joukkoliikenneasiat, asukkaiden aloitteiden käsittely, liitoskohtalausuntojen antaminen rakennuslupaa varten, sijoituslupien valmistelu ja yhteistyö kaavoittajien kanssa kaavan laatimisen eri vaiheissa.

Yksikön vastuualueisiin kuuluvat lisäksi haja-asutusalueiden vesiosuuskuntahankkeiden ohjaaminen vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisin periaattein ja konsulttityönä tehtävän suunnittelutyön ohjaaminen.

 

Yhteystiedot


Pia Korteniemi
liikenneinsinööri
Puh. 040 317 2311
Anu Roimela
kunnallistekniikan suunnittelija
Puh. 040 317 2382
Hanna Nieminen
kunnallistekniikan suunnittelija
Puh. 040 317 2313
Helena Saarela
kunnallistekniikan suunnittelija
Puh. 040 317 2490
Eeva Ikonen
mittausetumies
Puh. 040 317 4110
Nina Oikarinen
tekninen valmistelija
Puh. 040 317 4422